Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van een cliënt en treedt op als wettelijk vertegenwoordiger. (Foto: pr)
Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van een cliënt en treedt op als wettelijk vertegenwoordiger. (Foto: pr) (Foto: )

Vrijwilligerswerk met inhoud: word mentor!

Stichting Mentorschap

Regio - Er is een groeiende groep mensen in Zuid-Holland die hulp nodig heeft bij het houden van de regie in zorg en welzijn. Dit zijn mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking of dementie, die geen familieleden of naasten hebben die deze hulp kunnen bieden. Voor deze mensen is een mentor dé oplossing. Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van een cliënt en treedt op als wettelijk vertegenwoordiger.

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechter. Hiervoor wordt de Stichting Mentorschap Noordwest Midden door de rechter benoemd. Een vrijwillige mentor gaat aan slag bij deze stichting en voert het mentorschap uit met een mandaat van deze stichting. De stichting schoolt, ondersteunt en begeleidt de mentor.

De stichting zoekt meer mentoren. Gevraagd wordt: affiniteit met volwassenen met een beperking, minimaal opgeleid op mbo-4 niveau en zes uur per maand beschikbaar. Aanmelden als mentor: bel coördinator Janneke Cellarius, 06 570 85 781 of mail jcellarius@stichtingmentorschap.nl. Kijk voor meer informatie op: www.stichtingmentorschap.nl

Shopbox

Meer berichten