Foto:

De Klimboom scheidt nu al zijn afval

Hendrik-Ido-Ambacht - Basisschool de Klimboom in Hendrik-Ido-Ambacht scheidt nu al het afval binnen de school. Hiervoor staan in elk lokaal speciale afvalbakken die dit mogelijk maakt.

Woensdag 5 februari is wethouder Lafleur met de kinderambassadeurs op gesprek geweest om onder andere te praten over het scheiden van afval de Klimboom. Eén van de voorstellen die toen gedaan zijn, is het werken met speciale afvalbakken in de klassen. Hierdoor kan eenvoudig het afval gescheiden worden. Wethouder Lafleur heeft dit voorstel enthousiast opgepakt en afgelopen donderdag was het zover...!

Meneer Kleinegris, secretaris/penningmeester van stichting Van afval naar grondstof, kwam donderdag 11 juni tien speciale afvalbakken brengen met de daarbij behorende zakken voor het plastic afval en composteerbare zakken voor het groene afval. Samen met de school hebben Lieke en Noor, afgezanten van de kinderambassadeurs, de afvalbakken in ontvangst genomen en goed geluisterd naar de uitleg van meneer Kleinegris.

Alle klassen, de peuterspeelzaal en de algemene keuken zijn nu voorzien van deze handige afvalbakken. Jenaplanschool de Klimboom is heel dankbaar voor deze steun en streeft ernaar zo bewust mogelijk om te gaan met het afval en de kinderen dit bewustzijn mee te geven.

Shopbox

Meer berichten