Jan Piet Vlasblom is coördinator van het Centrum Levensvragen. (Foto: pr)
Jan Piet Vlasblom is coördinator van het Centrum Levensvragen. (Foto: pr) (Foto: )

Het Centrum Levensvragen: Voor wie behoefte heeft aan een gesprek over levensvragen

Regio - Angst voor ziekte, of voor de dood. Problemen met rouwverwerking. Worstelen met de zin van het leven. Zomaar wat zaken die – zeker nu, in coronatijd - vragen kunnen oproepen. Vaak hebben die vragen te maken met zingeving, persoonlijke waarden en levensovertuiging. Voor wie graag eens wil praten over dingen die hem of haar bezighouden, en die daarvoor niet terecht kan bij mensen in de directe omgeving, is er goed nieuws: hij of zij kan vanaf nu een beroep doen op een geestelijk verzorger van het Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o (of kortweg: het ‘Centrum Levensvragen’). Vanwege de crisissituatie zullen de gesprekken voorlopig telefonisch plaatsvinden.

Jan Piet Vlasblom is sinds de oprichting eind 2019 als coördinator aan het Centrum Levensvragen verbonden. “Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ zien steeds vaker patiënten met zogenoemde levensvragen”, vertelt hij. “Wat dat zijn? Eigenlijk al die vragen waarop geen antwoord te geven is. De aanleiding is vaak een ingrijpende gebeurtenis, zoals ziekte of een groot verlies. En momenteel kan de situatie rondom Corona ook met zich meebrengen dat mensen zich bijvoorbeeld angstig voelen om besmet te raken, zich zorgen maken of zich eenzaam voelen. Of soms is er geen aanleiding, maar worden vragen die tot dan toe niet zo bewust speelden opeens veel belangrijker. Ook wanneer het levenseinde dichterbij komt, maken mensen vaak de balans op van het leven: hoe kijk ik terug? Wat laat ik achter? Wat wil ik nog met mijn leven? ‘Vroeger’ konden mensen hiervoor terecht bij een geestelijke, maar nu veel mensen geen binding meer hebben met bijvoorbeeld een kerkelijk genootschap, kunnen ze daarin vastlopen. De geestelijk verzorgers die bij het Centrum Levensvragen zijn aangesloten zijn opgeleid en gespecialiseerd in deze materie. Zij kunnen anderen in gesprekken - die normaal gesproken bij iemand thuis plaatsvinden, maar vanwege de crisissituatie telefonisch worden gevoerd - steun, houvast en troost te bieden. De geestelijke verzorgers zijn er niet alleen om over (on-)geloof te praten, of voor mensen die die naar de kerk gaan. Geestelijke verzorging gaat over zingeving en levensvragen en daar kan ieder mens mee te maken krijgen, ongeacht welke levensbeschouwing men heeft. Voor wie dat wil, is er een geestelijk verzorger van de eigen levensovertuiging, zoals christendom of islam, beschikbaar. Ook nu – of misschien wel juist nu –, in Coronatijd.”

Voor wie is het Centrum Levensvragen?

Het Centrum Levensvragen is opgericht naar aanleiding van een nieuwe regeling van het Ministerie van VWS, die ervoor zorgt dat geestelijk verzorgers ook in de thuissituatie kunnen worden ingezet. Thuiswonende ouderen c.q. 50-plussers en patiënten in de laatste fase van hun leven en hun naasten kunnen - kosteloos - met hun levensvragen terecht bij een geestelijk verzorger van één van de landelijke Centra voor Levensvragen (die overigens niet overal precies zo heten). Jan Piet: “Binnen ‘ons’ Centrum Levensvragen doen we ons best om ook geestelijke verzorging aan te bieden voor mensen die niét 50-plus of palliatief zijn. We zijn nog even aan het puzzelen hoe we dat qua financiering rond gaan krijgen.”

Scholen van zorgverleners

Als het om geestelijke verzorging gaat, weet Jan Piet waar hij het over heeft. “Zelf ben ik al ruim 20 jaar actief als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Een paar jaar geleden ben ik gepromoveerd op spirituele zorg in een ziekenhuis, en de rol die verpleegkundigen daarin vervullen. En daar ligt meteen de link met de ándere taak die het Centrum Levensvragen heeft, namelijk het scholen van andere zorgverleners op het gebied van levensvragen. Hierbij valt te denken aan huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, maar ook mensen die werkzaam zijn in de thuiszorg of in de sociale wijkteams. Zodat zij de ‘basiszorg’ rond levensvragen zelf kunnen verlenen en weten wanneer ze door moeten verwijzen naar het Centrum Levensvragen.”

Stapje verder

Jan Piet: “We zijn nog maar net van start en horen nu al van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ dat ze blij zijn dat ze deze groep hulpvragers, met voor hen soms lastige problematiek, gemakkelijk kunnen doorverwijzen naar het Centrum Levensvragen. Daarmee is voor ons duidelijk dat het Centrum Levensvragen écht in een behoefte voorziet. Zodra de maatregelen rondom Corona het toelaten, willen we ook nog een stapje verder gaan en de samenwerking zoeken met vrijwilligersorganisaties. Want waar het Centrum Levensvragen er is voor de begeleiding van mensen met levensvragen, kunnen vrijwilligers heel veel betekenen voor ‘gewone’ eenzame mensen, die opfleuren van een bezoekje van iemand die een kopje koffie met ze drinkt of eens een wandeling met ze wil maken.”

Meer informatie

Meer weten, of een afspraak maken voor een gesprek met een geestelijk verzorger? Bel met 078-2032345 of kijk op www.centrum-levensvragen.nl.

Shopbox

Meer berichten