Toon Visser woonde in het huis links, waaraan de gebogen straatlantaarn hangt.
Toon Visser woonde in het huis links, waaraan de gebogen straatlantaarn hangt. (Foto: )

Herinneringen aan bevrijding in 1945

Ook in ons dorp ging het mis

In de periode tussen 4 en 8 mei 1945 zijn er in ons land tenminste 220 mensen door geweld om het leven gekomen, ca. 160 Nederlanders en ongeveer 60 Duitsers. Mij was dat vrijwel onbekend tot ik dezer dagen het onlangs verschenen boek: ‘Een wrang feest’ las. Ook in ons dorp, althans op de Oostendam (Ridderkerks grondgebied), kwam op de avond van 4 mei iemand om het leven. Het betrof de 26-jarige Toon (Antonie) Visser. Hoe kwam dat?

Arie Verhoeven

Hendrik-Ido-Ambacht - Eerst even enkele feiten op een rijtje. Voor ons begrip vond de capitulatie van het Duitse leger op 5 mei 1945 plaats in Hotel De Wereld in Wageningen. De werkelijkheid was iets gecompliceerder. Het Duitse leger capituleerde op vrijdag 4 mei 1945 in het Duitse Lüneburg. Die capitulatie gold de Duitse troepen in het nog bezette deel van Nederland, Duitsland en Denemarken. De capitulatie zou op zaterdagmorgen 5 mei om 8.00 uur ingaan. Het nog bezette deel van ons land betrof ruwweg de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De andere provincies waren toen reeds bevrijd, voornamelijk door de Canadezen. Ter uitvoering van die capitulatie moest er nog van alles geregeld worden tussen de Duitsers (generaal Blaskowitz), de geallieerden (de Canadese generaal Foulkes) en de Binnenlandse Strijdkrachten (Prins Bernhard). Aanvankelijk wilden de Duitsers zich niet overgeven. Naast frustraties (de verliezende partij) speelde bij hen vooral de angst dat zij als krijgsgevangenen naar Rusland zouden worden overgebracht of dat burgers zich op hen zouden wreken. Uiteindelijk werd het capitulatiedocument op zondag 6 mei getekend, nadat hierover een dag eerder in het Wageningse hotel De Wereld overeenstemming was bereikt. De Duitsers zouden door de geallieerde strijdkrachten worden ontwapend, die vanaf 7 mei het bezette gebied in mochten.

Toen op de 4e mei ’s avonds via de radio bekend werd dat de Duitsers hadden gecapituleerd gingen veel mensen feestvierend de straat op en werden overal vlaggen uitgehangen, ook in ons dorp. Intussen liepen de Duitsers nog bewapend rond. Stelt u zich voor: feestvierende burgers en daartussen gefrustreerde, bewapende, Duitsers. Dat ging de daarop volgende dagen op tal van plaatsen in ons land mis; zo ook in ons dorp. De Duitsers gelasten op de avond van 4 mei o.a. op de Oostendam alle feestvierende mensen met spoed naar huis te gaan. Hoe het vervolgens precies gegaan is, is niet met zekerheid bekend, maar Toon, de 26-jarige zoon van bakker Visser op de Oostendam, was niet snel genoeg binnen, of misschien wilde hij nog even kijken wat de Duitsers zouden doen. Voor het ouderlijk huis/winkel in de Damstraat werd hij neergeschoten. Hij was zwaar gewond. Vijf dagen later is hij aan zijn verwondingen bezweken.

Wilt u reageren? Bel 06-22130438 of stuur een e-mail naar: hiaverhoeven@kliksafe.nl Ik kom graag in contact met mensen die de  bevrijding in Ambacht hebben meegemaakt.

Shopbox

Meer berichten