Groepsfoto van de gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht.
Groepsfoto van de gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht. (Foto: )

Samen staan we sterker

Van de griffie

Maandelijks bericht de griffie hier over hetgeen in de raad gebeurt. Afgelopen week stonden de commissievergaderingen op de agenda ter voorbereiding op de raadsvergadering van 6 april. Door de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de commissies uiteraard niet doorgegaan.

Hendrik-Ido-Ambacht - Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie en de richtlijn is helder: zo min mogelijk persoonlijk contact, minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar en zoveel mogelijk thuis blijven. Het zijn bizarre tijden. Ook wij werken vanuit huis en proberen de raadsleden zo goed mogelijk bij te staan. Team communicatie probeert u via de website, sociale media, het gemeentenieuws in de krant en dergelijke zo goed mogelijk te informeren. Of de raadsvergadering van 6 april doorgaat is dit moment niet met zekerheid aan te geven. Diverse organisaties hebben gereageerd op onze oproep voor kennismaking met de raad. U zult begrijpen dat we blij zijn met deze reacties, maar dat we hiervoor pas op een later moment concrete afspraken kunnen maken. Nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@h-i-ambacht.nl.

De Coronacrisis treft ons allemaal
Als leden van de Gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht leven we mee met degenen die zich ernstige zorgen maken over hun gezondheid of die van hun geliefden. En met allen die nu eenzaam zijn, geldzorgen hebben, examenstress, baanonzekerheid of anderszins getroffen zijn. De medewerkers van de gemeente doen hun uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen en ondersteuning te bieden aan degenen die dat het hardste nodig hebben. De Raad zal waar mogelijk eensgezind zijn steentje bijdragen. Samen met elkaar kunnen we de niet geringe problemen die op ons afkomen zo goed mogelijk het hoofd bieden. Laten we als Ambachters doen waar we goed in zijn: ons aan de maatregelen houden, ons verstand gebruiken en naar elkaar omzien. Een klein gebaar, van praktische hulp tot een telefoontje of kaartje, kan een groot verschil maken. Er kan veel, ook als we fysiek afstand tot elkaar moeten houden. Samen kunnen we er zijn voor elkaar. De leden van de Gemeenteraad wensen een ieder het allerbeste. Kijk voor actueel nieuws over corona en gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op www.h-i-ambacht.nl/corona.

Shopbox

Meer berichten