Alle initiatieven komen volledig bij de kinderen zelf vandaan.
Alle initiatieven komen volledig bij de kinderen zelf vandaan. (Foto: )

Wethouder bezoekt kinderambassadeurs

Een afvalvrije school

Trudy Wehrmeijer

Op Jenaplanschool De Klimboom geven kinderambassadeurs hun mening en leveren ze ideeën. Wethouder Ralph Lafleur kwam naar hun ideeën over milieu luisteren.

H.I.AMBACHT – Bij Jenaplanschool De Klimboom hebben kinderambassadeurs een stem. In elke groep is een kind gekozen als ambassadeur van die groep. Gezamenlijk vormen ze de kinderraad van de school. En dat is een serieuze zaak, zo blijkt als ze vorige week wethouder Ralph Lafleur ontvingen. In een ideeëndoos verzamelen de kinderambassadeurs ideeën van alle leerlingen. Vervolgens worden die in een wekelijkse vergadering van de ambassadeurs besproken. Het gaat om belangrijke thema's , zoals milieu en de snacks, die op school worden genuttigd.

Voor wat betreft het milieu willen de kinderambassadeurs een afvalvrije school worden. Directeur Lenneke van Genderen is er blij mee en trots op. "Ik weet dat het idee van afvalvrije school leeft bij meer scholen in Ambacht maar hier is het idee vanuit de kinderen zelf gekomen en niet van bovenaf opgelegd. De kinderambassadeurs hebben zo voor een breed draagvlak gezorgd". In elke klas is een kind gekozen als ambassadeur De kinderambassadeurs willen graag prullenbakken om plasticafval te scheiden. Die prullenbakken komen er aan, zo zegt wethouder Lafleur toe. Over een aparte grote container voor het plastic van alle scholen in De Volgerlanden is hij in gesprek met de ophaaldienst. "Op een afvalvrije school wordt het afval op school al gescheiden. Vanuit de gemeente geven we zo'n school prullenbakken en hesjes en prikkers om het afval buiten aan te pakken". Hij legt het nog maar eens uit. "De gemeente wil geen rommel op straat. Door het afval gescheiden aan te leveren kan het worden hergebruikt. Op die manier kost het verwerken van het afval minder geld en dat is gunstig voor de inwoners".

De kinderambassadeurs geven aan dat er nogal wat afval vanuit de winkels bij hen op het plein terecht komt. Ook vogels en wind zorgen voor verspreiding van afval. Ze hebben daarom gezorgd voor deksels op de prullenbakken op het plein. "Dat scheelt in de rommel". Ook hebben ze gezorgd voor een batterijendoos, waarin lege batterijen worden verzameld. En nu de wethouder er toch is vragen ze meteen maar om een regenton op het dak. "Met dat water kunnen de moestuintjes van de kleuters worden begoten".

Lafleur zegt toe de ideeën in te zullen inbrengen bij de gemeenteraad. "Er is een potje met geld voor en als ik dat mag gebruiken van de raad, dan kan ik voor alle scholen wat doen". Hij stelt de kinderambassadeurs ook voor om eens gezamenlijk met andere scholen te praten en ideeën uit te wisselen. Een ander idee van de kinderambassadeurs is om gezonde snacks te stimuleren. Zij hebben daarvoor zelf groenteboer Vitaminerijk Ambacht benaderd en die heeft vorige week gezorgd voor de nodige mandarijntjes en appeltjes. "We willen dat kinderen voortaan fruit meenemen in plaats van een koek", leggen ze als volgend voorbeeld van kinderparticipatie uit.

Shopbox

Meer berichten