William Lagendijk van het CDA en de raadscommissie ABA/Financiën.
William Lagendijk van het CDA en de raadscommissie ABA/Financiën. (Foto: Trudy Wehrmeijer,)

Van accountant naar raadslid

Gemeenteraadslid van de maand

Trudy Wehrmeijer

De Ambachtse gemeenteraad telt 23 raadsleden. Gezamenlijk bepalen zij de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. De Kombinatie stelt de raadsleden maandelijks aan u voor deze maand is dat William Lagendijk.

H.I.AMBACHT – William Lagendijk (31 jaar) woont al zijn hele leven in zijn geboortedorp. Hij ging er naar school en is er ook tijdens zijn studie accountancy blijven wonen. Inmiddels is hij getrouwd, heeft een gezin en woont nog steeds met veel plezier in 'zijn' dorp. "Wat mij betreft gaan we hier niet zomaar weg. We zijn nog steeds een dorp, waar kinderen veilig kunnen opgroeien en waar mensen elkaar groeten op straat".
"Dat valt niet te combineren met politieke betrokkenheid in dezelfde gemeente"

Op meer dan alleen de financiën letten
William studeerde accountancy in Rotterdam en heeft ook op een accountantskantoor gewerkt. Inmiddels werkt hij als zelfstandig financieel adviseur en doet hij interim klussen bij vooral gemeenten. "Ook als accountant heb ik veel voor gemeenten gewerkt. Die ervaring komt me nu als zelfstandig adviseur zeker van pas. Maar ook als gemeenteraadslid heb ik veel aan de ervaring van het bij andere gemeenten in de keuken kijken. Wel moet ik er alert op zijn dat ik als gemeenteraadslid niet alleen op de financiën let maar ook aandacht moet hebben voor de impact die een besluit op andere gebieden heeft".

Een volwaardig raadslid
Politieke belangstelling ontstond bij William door zijn werk. "Omdat mijn werk mij bij veel gemeenten over de vloer bracht werd ik nieuwsgierig naar wat er in zo'n gemeente politiek gebeurde. Mijn vorige werkgever was echter ook de accountant, die de Ambachtse jaarrekening keurde. Dat valt niet te combineren met politieke betrokkenheid in dezelfde gemeente. Maar toen ik eenmaal uit dienst was, heb ik mij gemeld bij het CDA, de partij waar ik mij het meest bij thuis voel. Daar was ik sinds de verkiezingen van 2018 burgerraadslid maar omdat Patrick van der Giessen nu waarnemend wethouder is, ben ik nu volwaardig raadslid".

Het sociale domein
Met zijn financiële achtergrond is het niet verwonderlijk dat William lid is van de raadscommissie ABA/Financiën. Hij wil wel kwijt dat de gemeente er naar zijn oordeel momenteel financieel 'redelijk goed' voor staat. "Wel hebben we nog veel schuld op de grond in De Volgerlanden". Naast de financiën volgt hij ook de ontwikkelingen op wat in het jargon 'het sociale domein' heet. "De gemeente staat er financieel goed voor" Belangrijke onderdelen daarin zijn de jeugdzorg en de ouderenzorg, beide onderwerpen waarmee veel geld is gemoeid. "Een uitdaging", aldus William. 

Verantwoordelijkheid naar de burger
Politiek kost veel tijd en energie. "Maar ik krijg er ook energie van terug en ik leer er veel van. Denk aan inzicht in de belangen van partijen, hoe je probeert een punt te maken of bestuurders uit te dagen in hun ambities. Daarnaast praat een gemeenteraad over veel geld, geld dat afkomstig is van burgers. Als raadslid voel ik sterk de verantwoordelijkheid om namens de burgers van Ambacht daarin een controlerende rol te hebben. Al met al geeft het raadswerk mij plezier en voldoening".

De politiek kan het Ambachtse gevoel helpen
Als politicus koestert William het dorpse karakter van Ambacht, al realiseert hij zich ook, dat niets voor altijd blijft. De politieke invloed op 'het Ambachtse gevoel' lijkt gering. "Maar in aandacht hebben voor elkaar kan de politiek wel helpen. Het recente besluit om te investeren in mooie, frisse scholen is daarbij een vorm van ondersteuning. Ook een prettige, schone en groene buitenruimte draagt bij aan de sociale betrokkenheid. In de huidige maatschappij raken mensen steeds meer op zichzelf aangewezen. Dat heeft effect op kinderen en op ouderen. De gemeente kan helpen met laagdrempelige opvoedhulp en inloophuizen voor ouderen., Dat helpt om jeugdproblematiek en eenzaamheid te voorkomen".

Inzichtelijke financiën
Daarnaast zou William als gemeenteraadslid graag bereiken dat de gemeentelijke financiën inzichtelijker worden. Ik zou graag meer duidelijkheid zien in hoe de realisatie van ambities zich verhoudt tot de besteding van de gelden. Als dat wat simpeler zou kunnen zijn, dan heb ik mijn doel bereikt".
"Ik moet ook aandacht besteden aan besluiten op andere gebieden

Een volgende termijn?
William Lagendijk is vast van plan de huidige zittingsperiode van de raad af te maken. "Ik kan dan ondervinden of het raadslidmaatschap bij mij past. Ik sta niet negatief tegenover een volgende termijn maar ik moet die keuze nog maken".

Trudy zoekt het uit
Wie zitten er eigenlijk in de lokale politiek? Wie zijn de mensen die belangrijke beslissingen nemen over Hendrik-Ido-ambacht en over u als burger?

Journaliste Trudy Wehrmeijer zoekt het uit. Zij interviewt iedere maand een ander gemeenteraadslid over hun motivaties, levensverhaal, passies en plannen, en maakt daarmee de politiek in Hendrik-Ido-Ambacht inzichtelijk.

Shopbox

Meer berichten