Geloven voor doorstarters

Dit is geen cursus voor beginners en ook niet voor gevorderden: het is een serie avonden voor mensen die het misschien wel ‘gehad hebben’ met traditionele vormen van kerkelijk geloof maar die wel met een open geest willen zoeken naar een eigen volwassen manier van geloven. Het motto luidt: ‘over de schat die je zoekt en de ballast die je kwijt wilt’.

Hendrik-Ido-Ambacht - Het worden vijf woensdagavonden in maart en april, in pastoraal centrum De Ark. Er worden geen uitgebreide inleidingen gehouden: we gaan vanaf het begin intensief met elkaar in gesprek aan de hand van kernthema’s (zoals godsbeeld, leven en dood, intuïtie). De gesprekken worden begeleid door Piet van Veldhuizen, predikant van De Ark. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om kerkgangers te werven, want we gaan ervan uit dat wat de één helpt, voor de ander soms alleen maar hindert. Het gaat om het zoeken naar je eigen route in zaken van geloof en spiritualiteit.

De avonden zijn op 4, 11 en 25 maart en 1 en 8 april, telkens van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Aanmelding kan bij Piet van Veldhuizen, tel. 06-38304109 of ds@dearkonline.nl. Er wordt per avond een bijdrage van €2 in de kosten van koffie en thee gevraagd. Zie verder de flyer, te downloaden van de website www.dearkonline.nl onder de rubriek ‘nieuws’.

Shopbox

Meer berichten