Foto:

Ambachtse vertellingen De haven in het dorp

Auteur: Arie Verhoeven

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht

Deze keer een mooie oude ansichtkaart uit ca 1905. Misschien herkent u het plekje op het eerste gezicht niet. De foto is vermoedelijk genomen uit een der ramen op de eerste verdieping van oudheidkamer Den Brommert aan de Dorpsstraat.

H.I.Ambacht - De uitgever (en vermoedelijk tevens fotograaf) van deze ansichtkaart was Simon de Waard. Hij woonde ruim 100 jaar geleden in dit pand, tegenwoordig Dorpsstraat 84, dat onlangs gerestaureerd is. Hij had hierin een winkeltje, de Bazaar geheten. Aan zijn initiatief en ondernemingsgeest hebben we een behoorlijk aantal oude ansichtkaarten van ons dorp te danken. Die werden vrijwel zeker vanuit zijn 'winkel van sinkel' verkocht. U kijkt er misschien vreemd van op dat dit slootje op de ansichtkaart is aangeduid met de enigszins weids klinkende naam 'Haven in het dorp'. Als we echter in onze gedachten zo'n 200 jaar terug gaan, dan bevinden we ons in een tijd dat het goederenvervoer tussen steden en dorpen en tussen dorpen onderling veelal per schip plaats vond. Je had in die tijd de beurtschippers, die tussen bepaalde plaatsen een goederendienst (en soms ook een personendienst) onderhielden.

Zo ook in ons dorp werden de pakketjes veelal per schip aan- en afgevoerd. De kleinere zeilscheepjes legden dan aan in deze watergang achter de Dorpskerk. Vandaar ging het vervoer binnen het dorp veelal verder met een paard en wagen. De schepen konden toen vanaf De Noord de Waal op varen, ze moesten dan bij de Oostendam een sluis passeren. U moet bij dit alles bedenken dat dat alleen kleine schepen konden door de sluis. Grotere schepen moesten vóór de sluis in de Oostendamse haven laden en lossen. Het haventje op de foto stond (en staat nog) in open verbinding met de Waal. En het interessante van deze ansicht is tevens, dat deze brede sloot vroeger deel heeft uitgemaakt van het Ambachtse 'kasteel' Boucquet. Afgezien van wat stenen is dit de enige zichtbare herinnering aan het gebouw dat vermoedelijk in 1572 door Spaansgezinde troepen is verwoest. In 1910 besloot het gemeentebestuur een nieuwe laad- en losplaats in gebruik te nemen voor het toenmalige gemeentehuis ter hoogte van de overgang tussen de Dorpsstraat en de Kerkstraat. Men duidde deze plek destijds aan als 'De Heul'. Het vroegere gemeentehuis kennen veel mensen tegenwoordig als het pand van kapsalon Pons.

Contact
Wilt u reageren? Bel naar: 06-22130438 of stuur een mail naar: hiaverhoeven@kliksafe.nl.

Shopbox

Meer berichten