Burgemeester Jan Heijkoop geeft de nieuwjaarstoespraak... met een aantal rake uitspraken.
Burgemeester Jan Heijkoop geeft de nieuwjaarstoespraak... met een aantal rake uitspraken. (Foto: Trudy Wehrmeijer)

Jan Heijkoop pleit voor samenwerking

Trudy Wehrmeijer

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Burgemeester Jan Heijkoop verweet in zijn nieuwjaarstoespraak de Raad van State in de stikstofuitspraak weinig inlevingsvermogen en inzicht in maatschappelijke effecten. "Als de uitspraak was geweest dat de gezamenlijke overleden, in overleg met de samenleving binnen twee of drie jaar met sluitende afspraken over het stikstofdossier hadden moeten komen, was er nooit zoveel commotie ontstaan".

H.I.AMBACHT - Heijkoop ziet nu de steun voor boeren en bouwers, die er eerst was, omslaan in vergaande polarisatie. Ook vreest hij een recessie als de bouw stil zou komen te liggen. Er klonk meer kritiek in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij ziet personeelstekorten en vergrijzing bij de politie, het onderwijs, in de bouw en in de metaalindustrie. "De werkeloosheid is laag en we werken al langer door. Waar moeten al die extra mensen vandaan komen? Het stoort mij dat in alle branches het ieder voor zich is en dat een visie van het kabinet ontbreekt." Heijkoop deed zelf wel een voorzichtige poging. "Misschien vormen de nieuwkomers in Nedeland wel meer de oplossing dan een probleem".

Ook de vuurwerkdiscussie kwam in de toespraak van Heijkoop aan de orde, al hield hij zich verre van het doen van een uitspraak over het al dan niet verbieden van vuurwerk en de handhaafbaarheid daarvan. Wel maakt hij zich zorgen over het gedrag van mensen die over de schreef gaan. Vooral het doelbewust hinderen en belagen van hulpverleners vindt hij onbegrijpelijk. "Dat ambulance, artsen, EHBO en brandweer het werken soms onmogelijk wordt gemaakt en daarmee levens van slachtoffers in gevaar worden gebracht, vind ik de wereld op zijn kop. Juist deze mensen verdienen onze grootste waardering". Heijkoop was stellig: "Daders in dit opzicht moeten worden heropgevoed en ook fiks worden gestraft". Waar hij zich onbuigzaam toonde richting mensen, die hulpverleners het werken onmogelijk maken, pleitte de burgemeester ook voor wat tolerantie richting jeugd.

"Er is af toe flink overlast van jongeren op de Sophiapromenade. Daar moet de gemeente maar ook de samenleving mee aan de slag. De jeugd zal moeten inbinden als het gaat om drugs en vernielingen maar bewoners kunnen soms ook wel wat toleranter zijn." Heijkoop haalde op hoe hij op bezoek was bij een echtpaar dat 60 jaar was getrouwd en vanuit hun appartement zicht had op de voetbalkooi in De Volgerlanden. De bewoonster vertelde dat het echtpaar genoot van de jongelui, die er speelden en maande de burgemeester niet alleen naar de klagers te luisteren. "Want veel ouderen vinden dat uitbundige sportgebeuren juist leuk".

De burgemeester toonde zich ook een voorstander van regionale samenwerking. "We moeten doorpakken en de stabiliteit op de arbeidsmarkt versterken. Soms moeten we daarvoor ons gemeentelijk belang ondergeschikt maken. Want alleen ga je misschien sneller maar samen kom je verder".

Shopbox

Meer berichten