Foto: Persgroep

Overzicht kerkdiensten 12 januari

Zondag 12 januari 2020

Zwijndrecht

R.K. H.Hartkerk vrijdag 13.30u W&C.viering pw. J. Tran; zaterdag 19.00u Antilliaans avondgebed; zondag. 11.30u W&C.viering pw. J. Tran.

De Hoeksteen 10.00u mw.ds. A.T. Metz-Brink.

Oude kerk 9.30u ds. F. Maaijen; 16.30u ds. J.H. Visser

Lindtse Hof 10.00u ds. W. v.d. Schee. Jeugddienst

Develhof 9.30u mevr. ds. H.M. Perfors, koopvaardijpredikant Rijnmond.

Pietermankerk 9.00u mw. drs. M.L. Breedveld-van Ginkel

Bethelkerk 10.00u ds. R.A. Wouda (HA); 10.00u jeugdnevendienst in De Pastorie olv Annet van Willigen; 17.00u ds. A. Kafoe (dzHA).

Chr. Geref. Rehobothkerk 9.30u ds. J. Breman; 16.30u (gezm. dienst GKv Groote Lindt) ds. J. Breman.

Geref. kerk Zwijndr. Boogaardkerk, Heerjansdam.

Geref. Gem. 9.30u en 17.00u ds. H.E.P. Fortuijn.

GKV Maranatha 9.30u leesdienst; 16.30u ds. J. Geersing.

GKV Vaste Burcht 9.30u ds. A. Wilschut; 16.30u in Rehobothkerk (gezm. dienst) ds J. Breman.

Evang.gem. In Hem Kracht (Walburgcoll). 10.00u Cees Terpstra.

Evang. Gem. Connect078 (Walr.v. Hallstr.2) 10.00u Hans Bezemer

Volle Evang. gem. Nehemia 10.30u Karim Landoulsi.

Vrije Evang. Gem. De Ark: 10.00u samenkomst.

Swinhove 10.15u ds. S. Kafoe mmv Jolanda den Houten, hobo

De Lichtkring wo. 15 jan. Huisdienst 19u ds. R.A. Wouda (HA)

Heerjansdam

Dorpskerk 10.00u Anders dan Andersdienst met Remco Hakkert/koor en band.

Boomgaardkerk 9.30 en 16.30u leesdienst.

Oostendam

Immanuëlkapel 9.30u ds. J. van Dijk (bev.ambtsdr); 16.00u ds. J. Th. Pronk.

Hendrik-Ido-Ambacht

Herv. Elim Gem. 10.00u ds. E.E. Bouter (bev.ambtsdr); 17.00u ds. M. Roelofse.

Herv. Dorpskerk 10.00u dhr. H. Russcher; 17.00u ds. C. van den Berg.

Herv. Gem. De Ark 10.00u ds. M. Treuren.

Geref. Open Hofkerk 10.00u ds. A.J.O. van der Wal.

Geref. Gem. 10.00u en 16.30u leesdienst.

Ger.Gem. in Ned. 9.30u en 17.00u leesdienst; wo. 15 jan. 19.20u ds. A. Geuze.

Oud Ger. Gem. 10.00u en 17.00u leesdienst. Vergadering van gelovigen/ Bekesteingem. 9.45u dienst.

Vrije Ev.Gem. Maranatha PC Hooftstr. 10.00u br. J. Treure.
R.K. H.Nicolaaskerk 9.30u W&C.viering en di. 9.30u W&C.viering diaken F. Baggen.

Shopbox

Meer berichten