Foto:

Ambachtse vertellingen

Arie Verhoeven

De Tertiaireweg 99

H.I.Ambacht - In mijn vorige artikel over de Ambachtse camping aan de Achterambachtseweg haalde ik terloops de tertiaire weg 99 (T99) aan. Vandaag de dag zegt die naam velen niet zoveel meer, maar ik denk dat nogal wat Ambachters, die in de jaren '70 hier al woonden zich deze naam wellicht nog wel kunnen herinneren. In ons dorp werd er in die tijd veel over gesproken en actiegroepen hebben zich hier mee bezig gehouden. Hoe zat het ook al weer?

Ik zal het u proberen uit te leggen met behulp van bijgevoegde plankaart. Het betreft een kaart van het gemeentelijk structuurplan uit 1971. Het gemeentebestuur legde hierin toen vast hoe de gemeente zich in de jaren '70 en '80 verder zou moeten ontwikkelen. In donkerrood zijn de toen bestaande woonwijken weergegeven, paars de bedrijventerreinen en oranje de toekomstige woonwijken. Het gaat daarbij vooral om de wijken Plan Krommeweg en De Sandeling. Het Baxpark met de sportvelden vormen in groene kleur het hart van de gemeente. Het geel gerasterde deel verbeeldt het gebied dat agrarisch moest blijven. De betrekkelijkheid van de toenmalige plannen blijkt o.m. uit het feit dat op het beoogde agrarische gebied rechts, de Volgerlanden worden gerealiseerd en op het linker deel al weer enige jaren geleden het park De Sandeling is aangelegd.

Ik wil vooral uw aandacht vragen voor de plannen op verkeerskundig gebied. Het zijn de zwarte lijnen op de kaart. De interne verkeersstructuur werd in dit plan vooral 'opgehangen' aan twee belangrijke wegen. In de rechterhelft van het kaartje ziet u een dikke zwarte lijn vanuit Zwijndrecht, door het agrarische gebied (nu Volgerlanden), naar een andere dikke lijn in de linkerhelft van de kaart. De eerstgenoemde weg is de gereconstrueerde Vrouwgelenweg die in de bebouwde kom overgaat in de Weteringsingel. Ongeveer ter hoogte van het Banckertplein zou de weg aansluiten op de tweede geplande weg. Dit is de tertiaire weg 99. Deze weg moest de verbinding vormen tussen de A16 (bij de Hendrik Ydenweg) en de A15 (bij Oostendam). De T99 zou zelf nog verder moeten worden gelegd via het Ridderkerkse bedrijventerrein Donkersloot. Dit laatste weggedeelte is gerealiseerd, en tegenwoordig bekend als de Rotterdamseweg. Het belangrijke stuk op Ambachts grondgebied is nimmer aangelegd. De geplande T99 heeft de Ambachtse gemoederen indertijd hevig bezig gehouden. Er zijn zelfs demonstraties voor of tegen aanleg gehouden. Het voert te ver om deze hele geschiedenis hier uit de doeken te doen. Voorstanders van de weg betoogden dat het in ons dorp veiliger zou worden. Door de weg zouden dagelijks 6000 auto's ( veelal sluipverkeer) minder door het dorp rijden. Tegenstanders vreesden ernstige aantasting van het landschap, vooral omdat de weg de Achterambachtseweg zou kruisen en via een brug over de Waal moest worden aangelegd. Wilt u reageren? Bel 06-22130438 of stuur een mail naar: hiaverhoeven@kliksafe.nl)

Shopbox

Meer berichten