Gemeente Belang wil de afspraken die zij in het verkiezingsprogramma hebben gedaan worden nagekomen. (Foto: PR)
Gemeente Belang wil de afspraken die zij in het verkiezingsprogramma hebben gedaan worden nagekomen. (Foto: PR) (Foto: )

Bijpraten met Gemeente Belangen

Ingezonden

Verkiezingsprogramma volgen

H.I. Ambacht - Als u dit leest is Gemeente Belangen alweer ruim anderhalf jaar met vijf raadsleden bezig een groot deel van de Ambachtse bevolking te vertegenwoordigen in de Gemeenteraad. Bovendien zit onze partij voor het eerst in het college van Burgemeester en Wethouders. Dat betekent dat wij nu een bestuurder hebben in het college, te weten wethouder Lafleur.

We zijn blij dat er in de afgelopen anderhalf jaar veel is bereikt, zoals het Bomenbeleidsplan ( alle gekapte bomen worden vervangen plus een extra aantal van ongeveer 500).

Actieplan Duurzaamheid (Hendrik-Ido-Ambacht op weg naar een klimaat vriendelijke gemeente)

Ook de zorg voor het groen houden van onze gemeente staat bij Gemeente Belangen hoog op het lijstje.

Op dit moment zijn wij druk met vele andere onderwerpen, zoals participatie, duurzaamheid, het op juiste wijze scheiden van afval en veiligheid.

Participatie:

Gemeente Belangen wil dat bij plannen vanuit de gemeente de inwoners gelijk al aan de voorkant worden betrokken. Niet confronteren met vergevorderde plannen maar direct al meepraten.

Om die reden hebben wij kortgeleden het initiatief genomen om met een vertegenwoordiging van alle partijen uit de Gemeenteraad om de tafel te zitten en hierover met elkaar goede afspraken te maken.

Scheiden van afval:

Recent werd met grote steun de afvalstoffenverordening vastgesteld.

Bij de behandeling daarvan bleek dat er in onze gemeente op dit moment nog veel moet gebeuren. Gemeente Belangen vindt het goed dat ook op de scholen er een begin is gemaakt om de jeugd al vroeg hierbij te betrekken.

Veiligheid:

Wij vinden dat de veiligheid in onze gemeente veel aandacht verdient. Ook in Ambacht zijn er wijken of delen daarvan waar bewoners zich helaas minder veilig voelen.

Voor meer info zie www.gembel.nl

Shopbox

Meer berichten