Marlies droeg de voorzittershamer over aan Eyup (Foto Trudy Wehrmeijer)
Marlies droeg de voorzittershamer over aan Eyup (Foto Trudy Wehrmeijer) (Foto: )

Eyup voorzitter Oranjevereniging; hamer overgenomen van Marlies

Een bijdarge van Trudy Wehrmeijer

Eyup Karso heeft tijdens de jaarvergadering van Oranjevereniging Wilhelmina/Juliana de voorzittershamer overgenomen van Marlies Bol, die naar zes jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan een jaar voorzitter, afscheid nam.

H.I.AMBACHT – Eyup Karso is sinds 1998 Ambachter. Hij groeide op in de regio, waar hij als vierjarige kleuter en oudste van acht kinderen kwam te wonen toen zijn vader werk kreeg bij Nedstaal in Alblasserdam. Eenmaal volwassen, afgestudeerd en aan het werk streken Eyup en zijn gezin neer in Ambacht. Hij werkte bij de Rabobank Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht, destijds ook een belangrijke sponsor van de Oranjevereniging. In 2008 vertrok het gezin voor acht jaar naar Istanbul, waar Eyup de internationale afdeling van de Rabobank ter plaatse leidde. In die functie ontmoette hij er - toen nog Koningin- Beatrix en nam hij de gelegenheid te baat om haar te wijzen op de bloeiende Oranjevereniging in H.I.Ambacht. Eyup had recht van spreken, want voor zijn vertrek naar Istanbul was hij ruim een jaar bestuurslid van de vereniging. In de acht jaar dat hij in Istanbul woonde en werkte bleef hij de Oranjevereniging op afstand volgen.

Enige jaren geleden keerde het gezin terug en sindsdien woont het weer met veel plezier in het dorp. "Mijn kinderen willen hier niet weg". Eyup en zijn vrouw ook niet. "Ik zei in Turkije altijd, dat ik in het mooiste dorp van Nederland woonde. Nog altijd geeft Ambacht me een warm gevoel". Inmiddels kijkt Eyup namens de Rabobank naar het reilen en zeilen van de grote klanten van de bank in Europa en Zuid-Amerika. Het betekent veel reizen en aan tafel zitten met de 'bazen' van grote bedrijven om te horen en voelen hoe die bedrijven het zakelijk en financieel doen.

Het lijkt een tegensteling met het voorzitterschap van een relatief kleine vereniging als de Oranjevereniging. Eyp ziet dat anders. "Regelen en organiseren zit in mij. In Istanbul heb ik een club opgezet van Nederlandse bedrijven in Turkije. Die club moesten we met z'n allen draaiend houden. Diezelfde uitdaging zie ik bij de Oranjevereniging. Er moet een strategie zijn en het bestuur en de leden moeten die onderschrijven. Als dat zo is ontstaat er betrokkenheid". Leidende begrippen zijn daarbij voor Eyup verbinding en samenwerking. Enthousiast vertelt hij dat hij die verbinding ondermeer wil zoeken door met leden en niet-leden te spreken. "De gemeente is gegroeid van 20.000 naar 30.000 mensen. Wat wil men en wat verwacht men van de Oranjevereniging. Wat vinden mensen belangrijk. Weten mensen wel dat de Oranjevereniging bestaat en wat die doet. Hoe zou men kunnen en willen meedoen. Ik wil weten wat er bij de Ambachters leeft en hoe we daar in de plannen mee om kunnen gaan. Ook denk ik dat we als Oranjeverenigingen in de Drechtsteden kunnen samenwerken". Met een meer ernstige ondertoon voegt hij er aan toe dat ook een vereniging zich steeds moet blijven verbeteren en vernieuwen. "Dat moet je continu leren en doen. Anders heb je geen doel meer".

De keus om zich met zijn kennis en ervaring in te zetten voor de Oranjevereniging vindt Eyup best logisch. "Vanuit thuis was er altijd een groot respect voor het Koningshuis. In ben als kind opgegroeid met de Koninginnedag van Koningin Juliana. Ik was dan ook zeer vereerd toen ik in Istanbul een kwartier met Beatrix kon praten. Bovendien bestaat voor mij het leven niet alleen uit werken en gezin. Ik wil ook meedoen in de maatschappij waar ik woon".

De tegenstelling tussen zijn internationale achtergrond en het kleinschalige en dorpse karakter van de Oranjevereniging wuift hij weg. "Ik vind het niet kneuterig, ik vind het charmant. Als ik het niet voor elkaar krijg om de Oranjevereniging levendig te houden en samenwerking en verbinding te krijgen en te houden, in het dorp en in de regio, dan heb ik niet hard genoeg gewerkt".

Erelid

Oud-voorzitter Marlies Bol is benoemd tot erelid van de Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana. Ook Peter Hoogstraaten nam afscheid en is eveneens benoemd tot erelid. Voor zijn tomeloze inspanningen voor de Oranjevereniging heeft hij de erepenning van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen Nederland in ontvangst mogen nemen. Peter werd in 2007 bestuurslid en in 2009 secretaris. Vanwege ziekte is hij genoodzaakt om te stoppen met zijn werkzaamheden.

Shopbox

Meer berichten