Aat Ouwerkerk van de fractie VVD is  gemeenteraadslid van de maand.
Aat Ouwerkerk van de fractie VVD is gemeenteraadslid van de maand. (Foto: )

Interview met Aat Ouwerkerk

Door Trudy Wehrmeijer

Gemeenteraadslid van de maand

H.I. Ambacht telt 23 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Zij lezen de raadsstukken, vergaderen in commissies en in de gemeenteraad en nemen besluiten. De Kombinatie stelt hen voor. Deze week is dat Aat Ouwerkerk (70) van de fractie VVD.

H.I.AMBACHT - Aat Ouwerkerk is geboren en getogen Rotterdam. Hij behoort tot de vele Ambachters die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vanuit Rotterdam in Hendrik-Ido-Ambacht kwamen wonen. Toen hij en zijn vrouw Ineke in 1976 trouwden, vonden ze woonruimte in Ambacht. Ze zouden er nooit meer weggaan. Aat Ouwerkerk studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmusuniversiteit en fiscaal recht in Leiden. Vrijwel zijn hele werkzame leven heeft hij gewerkt bij de Belastingdienst. Hij was er onder andere klachten coördinator en de contactfunctionaris van de Belastingdienst Rijnmond met de Nationale Ombudsman.

"Als je welzijn verwaarloost, dan komt er ellende naar voren"

Politieke interesse

"Vanaf mijn studietijd ben ik betrokken geweest bij verenigingen en besturen. Zo raakte ik in Ambacht door Marijke de Groot en Sophia van den Dobbelsteen betrokken bij het jongerenwerk en werd ik bestuurslid van het toenmalige Gecoördineerd Jeugd- en Jongerenwerk. Vanuit die functie ging ik inspreken in de gemeenteraad en kwamen er contacten met de politiek. Ik ben lid geworden van de VVD en sinds 2002 zit ik met een korte onderbreking voor die partij in de raad". Aats politieke interesse is gestart in de welzijnshoek. "Ik vind dat er voorzieningen moeten zijn voor mensen die ze nodig hebben. Als je welzijn verwaarloost, dan komt er ellende naar voren. Als het om jongeren gaat, moet je zorgen dat ze een klankbord hebben als het contact met ouders niet meer loopt. En dat kunnen in Ambacht niet alleen de kerken of de sportverenigingen zijn. Vanuit die optiek ben ik een linkse VVD-er. Ik wil graag in alle aspecten opbouwen en niet afbreken. Juist om afbreken te voorkomen vindt mijn VVD-hart dat voorzieningen voor de gemeenschap wel betaalbaar moeten blijven. Dat kan ook door ambtelijke schijven te verminderen en instanties samen te voegen. Ik denk dat thuiszorg efficiënter en dus goedkoper kan als aanbieders hun krachten bundelen. Simpel samengevat: we moeten er naar streven dat iedereen het goed heeft maar niet per se dat iedereen het steeds beter heeft. Politiek en besturen betekent ook dat je keuzes moet durven maken". Hij noemt als voorbeeld de door het Drechtstedenbestuur genoemde bezuinigingen bij de Sociale Dienst. '"Om de kosten niet te hoog te laten worden, zullen mensen ook zaken zelf voor hun rekening moeten nemen. Zo vind ik dat we 75-plussers best het gewone OV-tarief voor de Drechthopper kunnen vragen. Juist om dingen in stand te houden moeten er soms grenzen worden gesteld".

"Ambacht kan het niet alleen"

Naast welzijn ligt ook bereikbaarheid Aat Ouwerkerk na aan het hart. "Bij bereikbaarheid hoort goed openbaar vervoer. Ik vind het dan ook zorgelijk dat er nog geen exploitant heeft ingeschreven voor de nieuwe concessie van de Waterbus vanaf 2021. Het moet toch mogelijk zijn om met handiger boten een goede dienstregeling op te zetten en te exploiteren". Ouwerkerk moedigt Ambachters graag aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. "Het woon/werkverkeer loopt vast. Bedenk wel dat de regelmatige frequentie van het openbaar vervoer wordt wegbezuinigd als er te weinig gebruik van wordt gemaakt. En gebruik in het dorp de fiets of ga lopen. Dat is goed voor het milieu, je portemonnee en je gezondheid".

Laatste periode

Aat Ouwerkerk gaat er vanuit dat hij bezig is aan zijn laatste periode als gemeenteraadslid. "Ik heb er nog wel lol in en ben nog steeds nieuwsgierig maar de dossiers worden dikker en ik word ouder". Graag zou hij in zijn laatste politiek actieve jaren zien dat er duidelijkheid komt over de Drechtsteden. "Er is solidariteit nodig en het besef dat we elkaar nodig hebben om de doelen te bereiken, die we al vechtend en ondergravend nooit zullen bereiken. In de regio zitten bedrijven van wereldformaat en wonen veel slimme mensen. Als regio ben je in het vizier bij Provincie en Rijk. Ambacht kan het niet alleen".

Shopbox

Meer berichten