Foto:

EVA een nieuwe partij in de gemeente

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is de politieke vereniging Echt Voor Ambacht (EVA) als nieuwkomer actief in de Ambachtse politiek. De fractie wordt gevormd door de heren Adrie Scheurwater (gemeenteraadslid), Arno Stam (burgerraadslid) en Ary Cramer (burgerraadslid).

Eén van de daden van de fractie was het indienen van een motie om de percelen aan de Zuidwende-Zuid (tussen Krommeweg en Ambachtse Zoom) groen te houden om op deze wijze in onze gemeente vooral voor meer groen en water te kiezen. De oppositiepartijen steunden deze motie. Echter de coalitie – de partijen die deel uitmaken van het college – heeft de motie niet gesteund met als argument dat er meerdere nog overblijvende percelen in een onderzoek betrokken dienden te worden, zodat ook hiervan in samenhang naar het gebruik gekeken zou kunnen worden. Inmiddels wordt bezien voor welke bestemming Zuidwende – Zuid aangemerkt kan worden, waarbij zeker een groot gedeelte groen en water zal blijven.

Het nieuw te bouwen binnenbad in de gemeente vordert gestaag. De collegepartijen hebben in hun coalitieakkoord opgenomen dat het binnenbad op zondag gesloten dient te zijn. De fractie van EVA is voor openstelling van het binnenbad op zondag, aangezien ook het buitenbad in de zomer op zondag geopend is. De partij zal er zich voor inspannen het besluit van de collegepartijen in overleg te wijzigen.

De fractie van EVA is van mening dat de inwoners, bedrijven en organisaties van onze gemeente actief betrokken dienen te worden bij alle onderwerpen, die onze gemeente mooier maken en de leefbaarheid bevorderen. Een voorbeeld van deze participatie is de Gebiedsvisie Centrum en het Actieplan Duurzaamheid.

Enkele weken geleden is de fractie akkoord gegaan met het grondstoffenbeleidsplan. De fractie heeft een pleidooi gehouden om de afvalstoffenheffing te verlagen. Ook de inwoners hebben in deze een taak om vooral het GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval) zo goed mogelijk te scheiden. Dit voorkomt dat landelijk dit als restafval wordt gezien en heeft daardoor een neerwaartse werking op de heffing.

Komende maand staat de begroting 2020-2023 op het programma. De fractie van EVA zal zich inzetten voor het belang van de inwoners van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Wilt u meer weten over EVA kijk dan eens op onze website www.eva-hia.nl of nog beter: Meld u aan als lid. Over 2½ jaar doen we weer mee met de verkiezingen om de stem van de inwoners in de gemeenteraad te laten horen.

Meer berichten