Wethouder Kees de Ruijter van de gemeente Papendrecht (rechts) en voorzitter Ad van Driel van het bestuur van hospice De Cirkel ondertekenen de koopovereenkomst.
Wethouder Kees de Ruijter van de gemeente Papendrecht (rechts) en voorzitter Ad van Driel van het bestuur van hospice De Cirkel ondertekenen de koopovereenkomst. (Foto: )

Nieuw hospice is Papendrecht

Regio - Wethouder De Ruijter zegt heel blij te zijn met het voornemen van hospice De Cirkel om een tweede vestiging voor de Alblasserwaard te situeren in Papendrecht. "Ik ben onder de indruk van de werkwijze en de enorme inzet van vrijwilligers van hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en trots op het feit dat hospice De Cirkel vergevorderde plannen heeft zich in onze gemeente te vestigen. We horen uit verschillende hoeken dat er behoefte is aan zo'n voorziening in onze regio en het initiatief wordt dan ook breed omarmd door de politiek, maar ook door de zorgverleners."

Stijl Architectuur BV BNA heeft het ontwerp gemaakt van het nieuwe hospice en VORM Bouw uit Papendrecht gaat het huis bouwen. Het nieuwe hospice krijgt zes bewonerskamers. Het huidige hospice De Cirkel is uitgangspunt bij het programma van eisen. Bouwtechnische aspecten die in de werkpraktijk minder goed functioneren, zijn nu aangepast. Zo worden bijvoorbeeld de deuren in de bewonerskamers breder zodat er gemakkelijker met bedden doorheen kan worden gereden en de terrassen onderheid om verzakking tegen te gaan. Daarnaast speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. Het huis krijgt een grasdak en zonnepanelen en er is gekozen voor duurzame bouwmaterialen. Alles wordt zo milieubewust en energievriendelijk gerealiseerd.

Begin juli heeft de gemeente Papendrecht een omgevingsvergunning verleend aan hospice De Cirkel. Tegen deze vergunning is inmiddels een aantal bezwaren binnengekomen van omwonenden. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag zijn er informatieavonden geweest met omwonenden en is met een aantal van hen extra overlegd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren die er op voorhand waren. Dat heeft onder andere geresulteerd in een aantal aanpassingen. "Wij vinden het jammer dat we met de gesprekken en de maatregelen de bezwaren niet weg hebben kunnen nemen, maar respecteren uiteraard de stappen die zijn genomen door diverse buren. We wachten de uitspraak van de bezwaarcommissie af voordat we gaan bouwen," aldus de voorzitter.

Dat hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard nu al een plekje heeft veroverd in de harten van veel mensen, organisaties, kerken, bedrijven en serviceclubs in de regio blijkt uit de steun die er al vanaf diverse kanten is gekomen en/of toegezegd. "Dit varieert van inwoners uit de regio die zich spontaan via de mail aanmelden als vrijwilliger tot en met donaties en acties die worden ondernomen om geld in te zamelen voor ons nieuwe hospice. Dit is hartverwarmend en het geeft ons als vrijwilligers extra motivatie om ons in te spannen voor onze terminaal zieke medemensen." Met de nieuwe vestiging hoopt hospice De Cirkel dat er minder vaak wachtlijsten zijn en dat ook mensen uit de westelijke Alblasserwaard een fijne uitvalsbasis in hun eigen regio krijgen als zij niet langer dan drie maanden te leven hebben en mantelzorg ontoereikend is.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of wilt u hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard financieel steunen? Stuur dan een mail naar secretariaat@hospicedecirkel.nl.

Shopbox

Meer berichten