Met een knipoog naar Den Haag had de wethouder wederom een koffertje met het opschrift Derde dinsdag in september.
Met een knipoog naar Den Haag had de wethouder wederom een koffertje met het opschrift Derde dinsdag in september. (Foto: )

Een sluitende meerjarenbegroting

Op de dag dat de regering in Den Haag de Rijksbegroting presenteerde, liet wethouder Andre Flach voor de tiende keer zijn meerjarenbegroting voor Hendrik-Ido-Ambacht zien.

Door Trudy Wehrmeijer

H.I.Ambacht - Waar Flach in het voorjaar nog aankeek teen een negatief saldo van zes ton, slaagt hij er toch in om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Pijnpunten waren de stijgende kosten voor Jeugdhulp en WMO. "We hebben de zomer gebruikt om een aantal zaken aan te scherpen, waardoor we nu toch een sluitende meerjarenbegroting hebben. Ook Ambacht heeft te maken met de situatie dat het Rijk minder uitgeeft, waardoor de gemeente ook minder geld van het Rijk krijgt. Waar het Rijk tegenwoordig geld over houdt is die situatie lastig uit te leggen". Flach prijst zich gelukkig dat de gemeente desondanks geen ingrijpende bezuinigingen hoeft te nemen. De lasten stijgen met 2,6%. Volgens Flach staat dat percentage gelijk met de inflatie, waarbij vooral de stijgende personeelskosten gewicht in de schaal leggen. Wel stelt het college voor om voor het ophalen van grof vuil voortaan 25 euro in rekening te brengen. Het zelf wegbrengen van grof vuil naar de milieustraat blijft gratis. Flach realiseert zich dat 25 euro voor sommige mensen veel geld is. "Toch is dit tarief een compromis. De werkelijke kosten liggen veel hoger".

Het college gaat er vanuit dat het komende jaar een aantal ambitieuze plannen uit het collegeprogramma kunnen worden gerealiseerd. Flach noemt daarbij het Waterbusplein en de bouw van het bedrijventerrein aan de Ambachtsezoom. Hij verwacht dat het bestemmingsplan voor het Waterbusplein in november in de gemeenteraad aan de orde komt. Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd en de grond wordt overgedragen kunnen de projectontwikkelaars in 2020 beginnen. Voor het Centrumgebied bij De Schoof heeft de gemeenteraad bepaald dat 'groen' er dominant moet blijven. Wel kunnen er zo'n 50 tot 60 woningen worden gebouwd. Die visie wordt voorgelegd aan vijf ontwikkelaars, die daarvoor een plan maken. Flach verwacht dat begin volgend jaar uit de ingediende plannen en keuze kan worden gemaakt. "Maar de uitwerking en de aanpassing van het bestemmingsplan kosten tijd, zodat het wel 2021 wordt voordat we daar aan de slag kunnen". De reformatorische school zal op de voormalige plaats van het Jeugdspeelpark naar verwachting volgend schooljaar in gebruik kunnen worden genomen.

Op het gebied van zorg zet het college in op preventie. Samen met verenigingen, huisartsen, kerken en scholen wil de gemeente mogelijke problemen in een vroeg stadium signaleren en aanpakken, om zo grotere en duurdere problemen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Het college constateert dat de kosten voor jeugdhulp sterk stijgen. Flach: "Mensen vragen gemakkelijker hulp dan in het verleden. Dat is goed maar in financiële zin is het voor de gemeente wel een uitdaging. Bij de WMO moeten we keuzes maken".

Shopbox

Meer berichten