Argusvlinders zijn in de afgelopen jaren helaas uit Ambacht verdwenen. Foto:  Albert Molenaar.
Argusvlinders zijn in de afgelopen jaren helaas uit Ambacht verdwenen. Foto: Albert Molenaar. (Foto: )

Een verdwenen schoonheid

H.I. AMBACHT - Vogels, vlinders, planten. In Ambacht is genoeg te zien. Hopelijk lukt het mij dat met deze bijdrages wel duidelijk te maken. Toch zijn er natuurlijk ook soorten die we helaas niet (meer) zien. Eén van de meest opvallende verdwenen soorten is wel de argusvlinder. Daar werd ik bij bepaald toen ik afgelopen week in de Alblasserwaard zomaar drie van deze oranje gekleurde vlinders tegenkwam. In Ambacht is me dat de afgelopen jaren niet meer gelukt. Vorig jaar werd namelijk maar één waarneming gedaan, en de jaren daarvoor werd de soort ook niet veel meer gezien. En dat terwijl in 2014, slechts vijf jaar geleden, de soort eigenlijk overal wel te zien was in kruidenrijke vegetatie. Op plekken zoals het Sandelingenpark, maar ook op de Veersedijk waren deze vlinders met hun kenmerkende ogen algemeen. En nu dus verdwenen…
In Ambacht is die achteruitgang heel plotseling gegaan. Landelijk gaat het echter al sinds 1990 heel slecht met deze prachtige soort en in Nederland resteert nog maar 2% van het aantal in 1990. Maar in Ambacht konden we jaren niks van die teruggang merken. Tot ze nu dus echt helemaal zijn verdwenen. En dat is wel heel spijtig. Naar oorzaken is het vaak gissen, want het is ook vaak een combinatie van diverse factoren. Het kan bij vlinders immers fout gaan als ei, rups, pop of vlinder. Landelijk wordt het verlies aan bloemrijke vegetatie gezien als een belangrijke oorzaak. In Ambacht lijkt me dat echter niet direct aan de orde, omdat in natuurgebieden zoals de Crezéepolder en het Sandelingenpark, altijd voldoende bloemen aanwezig zijn. Wel liggen veel natuurgebieden gescheiden en doorsnijden wegen en bebouwing het groene gebied. Wellicht dat deze 'versnippering' een belangrijke oorzaak is, wat je in de Alblasserwaard (waar ze nog wel zitten), minder hebt. Gelukkig wordt steeds meer rekening gehouden met insecten in het groenbeheer, dus hopelijk komt deze soort nog terug. Ze zitten immers nog aan de andere kant van de rivier. Mocht u 'm dus tegenkomen, dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Heeft u vragen, zelf wat onbekends gezien of andere opmerkingen? Mail me gerust: cornelisfokker@gmail.com

Shopbox

Meer berichten