Raadslid van de maand: interview met Martine Kamphuis


Foto:

Raadslid van de maand: interview met Martine Kamphuis

Door: Trudy Wehrmeijer

H.I. Ambacht telt 23 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Zij lezen de raadsstukken, vergaderen in commissies en in de gemeenteraad en nemen besluiten. De Kombinatie stelt hen voor. Deze week is dat Martine Kamphuis (41) van de fractie SGP/CU.

H.I.AMBACHT – Martine Kamphuis groeide op in de Alblasserwaard. Haar huwelijk met 'echte Ambachter' David bracht haar – na enige jaren in Dordrecht en het buitenland – in 2006 naar Hendrik-Ido-Ambacht. "Veel van onze vrienden woonden hier, we kwamen meerdere keren per week naar Ambacht gereden. Ook gingen we hier naar de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente en wilden graag dat onze kinderen op school en in de wijk diezelfde vriendjes ook weer tegen zouden komen". Het bevalt Martine en haar gezin in Ambacht. "Het is hier groen en rustig en toch lekker dichtbij Rotterdam en Dordrecht."

Martine Kamphuis werkt bij de crisisdienst voor de hele regio Zuid-Holland Zuid van Veilig Thuis. "Vaak gaat het om geweld of mishandeling rondom kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar maar soms ook om huiselijks geweld of andere crisissituaties bij mensen die ouder zijn. Het is pittig en confronterend werk maar als er bij mensen een echte crisissituatie heerst, staan ze vaak wel open voor hulp en het is mooi om ze dan op weg te helpen naar verbetering van hun situatie."

Martine is naar eigen zeggen per toeval terecht gekomen in de politiek. "Toen wij nog niet zo lang in Ambacht woonden organiseerde de gemeente samen met Zwijndrecht een korte cursus van drie avonden over gemeentepolitiek. Dat leek me leuk en interessant. Met zo'n 20 mensen kregen we uitleg over lokale politiek en aan het einde van de cursus konden we kennis maken met verschillende lokale fracties. Als christen lag voor mij de keuze voor een christelijke partij voor de hand. Ik was landelijk al lid, en ook lokaal sloot de Christen Unie het best aan bij mijn gedachtegoed. Lokaal werken zij samen met de SGP, er is in Ambacht een gezamenlijke raadsfractie. Eerst was ik actief op de achtergrond en in 2016 ben ik burgerraadslid geworden. In 2018 stond ik op de achtste plek en ben ik met meer dan 300 voorkeursstemmen in de raad gekomen". Ze benadrukt dat ze zich al die jaren welkom heeft gevoeld in de fractie. "Al vermoed ik dat de achterban van de SGP deels wel moeten wennen aan een vrouw". Voor haar persoonlijk zijn al die voorkeurstemmen een bevestiging dat een flink deel van de stemmers op SGP/CU een vrouw als raadslid toch wel ziet zitten. "Dat signaal geeft wel verantwoordelijkheid".

De aandachtspunten van Martine liggen bij Welzijn, Onderwijs en Zorg. Het zijn onderwerpen die haar na aan het hart liggen en ze vertelt er met passie over. "De jeugdzorg en de WMO worden lokaal geregeld. Doordat ik de problematiek ook vanuit mijn werk ken, weet ik hoe deze zaken werken. Het zijn lastige onderwerpen, want iedereen wil de best mogelijke zorg en tegelijkertijd is het budget beperkt. Het betekent balanceren tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente en die van mensen zelf. Soms gaat het om harde grenzen en soms kun je als gemeenteraadslid helpen om lokaal dingen te veranderen. Zo hebben we lokaal kunnen zorgen dat de medewerkers van het Jeugdteam een extra opleiding hebben gehad. Ook is er een vergoeding geregeld voor een vorm van speltherapie, die niet standaard wordt vergoed. Veel zaken kunnen we als Ambacht niet alleen regelen. Voor zorg in een zorgboerderij of plaatsing van een jongere in een gesloten inrichting zijn we aangewezen op een gezamenlijke pot in de Drechtsteden. Problemen rondom echtscheidingen komen ook in Ambacht meer en meer voor; maar schuldproblematiek blijkt hier goed te kunnen worden begeleid via het Maatjes-project. Zo moeten we de kosten en datgene waarmee mensen lokaal zijn gebaat steeds afwegen. Als raadslid kunnen we keuzes maken en een richting aangeven. Daarvoor werken we samen met andere fracties in de regio, zodat een onderwerp op de agenda komt en in de Drechtraad wordt besproken".

Het is ook de drijfveer van Martine Kamphuis om haar tijd naast werk en gezin aan de lokale politiek te wijden. "Ik hoop echt dat we als gemeenteraadsleden het verschil kunnen maken. Dat kan niet op persoonlijk niveau maar we kunnen als raad wel zaken regelen of in gang zetten. Zo wil ik met elkaar helpen zorgen dat de maatschappij van Ambacht goed is geregeld. Raadswerk is voor mij omzien naar elkaar en zaken goed te regelen voor mensen die het zelf niet kunnen".

Shopbox

Meer berichten