Een der bekendste bedrijven was boerderij "De Nijverheid" aan de Dorpsstraat 13. De boerderij staat er nog, maar de vrijstaande bedrijfsbebouwing, die op de foto te zien is, staat er niet meer.
Een der bekendste bedrijven was boerderij "De Nijverheid" aan de Dorpsstraat 13. De boerderij staat er nog, maar de vrijstaande bedrijfsbebouwing, die op de foto te zien is, staat er niet meer. (Foto: )

DE VLASCULTUUR II

Door Arie Verhoeven

In de vorige aflevering van Ambachtse Vertellingen maakte ik een begin u iets te vertellen over de vlasindustrie in ons dorp. Dat is best een belangrijk onderwerp in de geschiedenis van Ambacht. Veel boerderijen, vooral gelegen in de Achterambachtseweg en Dorpsstraat, hielden zich indertijd bezig met de vlasindustrie. Aanvankelijk was de vlasverwerking een onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. Van lieverlede ontstond een zekere specialisatie en gingen bepaalde bedrijven zich toeleggen op het vlas. De toenemende mechanisatie in deze bedrijfstak heeft die specialisatie in de hand gewerkt. Uiteindelijk bleven slechts enkele (grote) bedrijven over die zich toelegden op de vlasverwerking. Een der bekendste bedrijven was boerderij "De Nijverheid" aan de Dorpsstraat 13. De boerderij staat er nog, maar de vrijstaande bedrijfsbebouwing, die op de foto te zien is, staat er niet meer. Hier bevindt zich tegenwoordig de toegangsweg tot de Keerweer, het Jaagpad en de Groenewaal. Links van deze toegangsweg staan nog enkele oude huisjes, waarin u de vroegere arbeidershuisjes nog enigszins kunt herkennen. De boer van de Nijverheid verhuurde ze aan enkele vlasarbeiders van zijn bedrijf. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was de vlasindustrie belangrijk voor Ambacht. Daarna liep het snel terug. Na de Tweede Wereldoorlog werkten nog maar ruim 20 mensen in het vlas. Niet lang daarna was de vlasindustrie geschiedenis geworden.

Op 23 oktober 1914 werd vlasserij 'De Nijverheid' vereerd met een bezoek van Koningin Wilhelmina. Na eerst de scheepswerf van Jonker en Stans bezocht te hebben, reed ze, samen met Ambachts toenmalige burgemeester P.A.G. De Milly van Heiden Reinestein (1911-1915) naar de vlasserij. Interessant is het verslagje dat ik van dit bezoek vond in de Dordrechtsche Courant.

"Rondgeleid door den heer J. Stehouwer Fzn, lid van den gemeenteraad, heeft H.M. van het begin tot het einde het bedrijf gevolgd. Zij toonde met veel, de vlasbereiding betreffende, op de hoogte te zijn. Met Haar gewone hartelijkheid praatte H.M. over verschillende dingen. Nadat de fabriek was bezichtigd, vertoefde H.M. op uitnoodiging van den heer Stehouwer, nog eenige ogenblikken in de huiskamer van genoemde familie. Zij sprak daar heel vriendelijk met alle huisgenooten en gebruikte zelfs met Haar gevolg een kopje koffie. Het geheele bezoek duurde ongeveer drie kwartier. Bij vertrek reikte H.M. alle de hand en betuigde Haar bizondere tevredenheid over het geziene."

Wilt u reageren? Mail naar hiaverhoeven@kliksafe.nl of bel 06-22130438.

Shopbox

Meer berichten