Op deze ansichtkaart uit 1952 is de Palmhoeve te zien aan het eind van een lange oprijlaan met bomen.
Op deze ansichtkaart uit 1952 is de Palmhoeve te zien aan het eind van een lange oprijlaan met bomen. (Foto: )

De Palmhoeve

Een van de bekendste boerderijen in de Achterambachtseweg is de Palmhoeve, Achterambachtseweg 37. Bij de oudere Ambachters sprak men van de Palmestee.

H.I.Ambacht - Op deze ansichtkaart uit 1952 ziet u de boerderij liggen aan het eind van een lange oprijlaan met bomen. Let u ook eens op het mooie toegangshek. In deze vorm dateert de boerderij uit 1778. Want zoals van zoveel boerderijen aan de Achterambachtseweg geldt, heeft er voordien op deze plaats ook al een boerderij gestaan. De oudst bekende gegevens van een eerdere boerderij dateren van 1543. De hoeve was toen eigendom van het Sint Agnesklooster te Dordrecht.

Wellicht zult u zich weleens afgevraagd hebben waar de naam Palmhoeve vandaan komt. Deze heeft niets te maken met de sierlijke boom uit warme landen. De naam is afkomstig van een vroegere familie, die hier heeft gewoond, de familie Van der Palm, een familienaam, die we ook in de vaderlandse geschiedenis weleens tegen komen. De familie had de boerderij in eigendom tussen 1684 en 1742. Eén der bewoners is nog schout geweest van Sandelingen Ambacht. Ook waren er verschillende leden uit de familie die belangrijke posities bekleedden in het leger van de republiek.

De Palmhoeve was vroeger een belangrijke boerderij, niet alleen vanwege het agrarisch gebruik. Enkele vertrekken waren namelijk in gebruik als Rechthuis of raadhuis van de vroegere gemeente Sandelingen Ambacht. U kunt zich wellicht nog wel herinneren dat de Achterambachtseweg vroeger in de gemeente Sandelingen Ambacht lag. In 1855 is de gemeente opgeheven en samengevoegd met Hendrik-Ido-Ambacht. Veel werkruimte voor ambtenaren zal men er niet nodig gehad hebben. Er moest ruimte zijn voor de Burgerlijke Stand. Enkele keren per jaar kwamen de leden van de gemeenteraad er in vergadering bijeen. Burgemeesters hadden aan dit ambt ook geen dagtaak. Sommigen combineerden hun ambt met dat in een aangrenzende gemeente. Anderen waren notaris. Halverwege de 19e eeuw had de gemeente Sandelingen Ambacht nog geen 400 inwoners. Die woonden in 34 huizen.

De Palmhoeve prijkt op het lijstje van 9 Rijksmonumenten in Ambacht vanwege een aantal bijzondere bouwkundige elementen. Bijzonder is bovendien dat er zich in één van de gevels een oude gedenksteen bevindt met het opschrift: 'Agatha Margareta Oem, vrouwe van Zandelingen Ambagt heeft den eerste steen gelegd den 27 maart anno 1778'. Dat betrof dus de herbouwde boerderij zoals die er nu nog uitziet. Agatha Margareta Oem was van 1777 tot 1804 ambachtsvrouwe van Sandelingen Ambacht. De boerderij is derhalve nauw verbonden met de geschiedenis van Sandelingen Ambacht. Opvallend is bovendien dat persoonsnamen als Oem en Schulz van Haegen in de Ambachtse straatnaamgeving zijn terug te vinden.

Reageren? Mail naar hiaverhoeven@kliksafe.nl of bel 06-22130438.

Shopbox

Meer berichten