Tijdens de raad van 6 mei ontving burgemeester Jan Heijkoop het eerste exemplaar van het nieuwe Actieplan Lokale Economie. (FOTO: Cees van Meerten FotoExpressie)
Tijdens de raad van 6 mei ontving burgemeester Jan Heijkoop het eerste exemplaar van het nieuwe Actieplan Lokale Economie. (FOTO: Cees van Meerten FotoExpressie) (Cees van Meerten FotoExpressie)

Actieplan Lokale Economie

Tijdens de raad van 6 mei ontving burgemeester Jan Heijkoop als voorzitter van de gemeenteraad het eerste exemplaar van het nieuwe Actieplan Lokale Economie uit handen van wethouder Economie André Flach, voorzitter van de VAO Gert de Jong en lid van de detailhandelsraad Leendert van Pelt.

H.I.Ambacht - Het actieplan, een coproductie van gemeente, VAO en detailhandelsraad, werd unaniem ondersteund door de gemeenteraad.
Dit nieuwe actieplan gaat in op vier thema's: lokaal ondernemen, duurzaam ondernemen, sociaal ondernemen en leefbaar ondernemen. Centraal staan samen ondernemen en het samen versterken van de lokale economie. Acties om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld: communiceren over lokale inkoop, meer onderling zaken doen, onderzoek naar een ondernemersfonds, kansen bieden aan Ambachters met afstand tot de arbeidsmarkt, stimuleren collectieve duurzame voorzieningen voor bedrijven zoals zonnepanelen, kartonpersen en deelfietsen, meer groen bij winkelcentra en bedrijventerreinen. Gemeente, VAO en detailhandelsraad willen met dit actieplan ervoor zorgen dat het goed ondernemen is in Ambacht.

Ook de nieuwe detailhandelsvisie 2019-2023 werd unaniem door de raad vastgesteld. Wethouder Flach: "een mooie stap voor de ondernemersvriendelijke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en een goede coproductie van inwoners, winkeliers, eigenaren en gemeente. Geen uitbreiding van detailhandel, maar zoveel mogelijk concentratie in de vier centra".
Ambachtse inwoners konden via een enquête hun mening geven over het winkelaanbod. Ook konden zij laten weten hoe, waar en wanneer zij het liefst winkelen. Ondernemers deden mee aan een werkconferentie en konden hun mening geven in een klankbordgroep. Wethouder Flach: "Ik wil dan ook namens de gemeente iedereen hartelijk danken voor hun betrokkenheid en inbreng".

De nieuwe visie gaat ervan uit dat de vier huidige winkelcentra - De Schoof, Louwersplein, Hoog Ambacht en Reeweg - blijven behouden. Ieder winkelcentrum houdt zijn eigen functie in het totale huidige winkelaanbod binnen onze gemeente. De uitdaging is wel om de kwaliteit en vooral de levendigheid van de centra te vergroten, zodat Ambachters er graag heen gaan. Dat is een gedeelde taak van de gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren.

Shopbox

Meer berichten