Aan de hand van de klimaattafel werd gedemonstreerd hoe inwoners kunnen helpen het grondwater op peil te houden.
Aan de hand van de klimaattafel werd gedemonstreerd hoe inwoners kunnen helpen het grondwater op peil te houden. (Foto: )

Ambachters in discussie over klimaat

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is bezig met een nieuw Actieplan Duurzaamheid. Enige tientallen Ambachters bleken vorige week bereid om hierover mee te praten en oplossingen te bedenken.

door Trudy Wehrmeijer

H.I.AMBACHT – Het zal een breed plan worden, dat werd wel duidelijk uit de presentatie. De gemeente schaart onder het begrip duurzaamheid onder meer schone energie, verstandig omgaan met grondstoffen en vergroening van tuinen en openbare ruimte, biodiversiteit en een fairtrade gemeente. De bedoeling van de avond was om op die verschillende gebieden ideeën op te doen voor maatregelen. "We willen inbreng van alle Ambachters van alle leeftijden. In het actieplan schrijven we op wat we de komende jaren samen aan duurzaamheid gaan doen en hoe we dat in een realistisch tempo kunnen aanpakken", aldus wethouder Ralph Lafleur. Hij hoopt dat er "zo een Actieplan komt, dat door de Ambachters wordt gedragen en waarmee gemeente en inwoners samen aan de slag kunnen". De restrictie is wel dat zo'n idee of initiatief technisch en financieel uitvoerbaar moet zijn en past binnen de thema's van het actieplan. Maatregelen die de gemeente zelf al heeft genomen zijn onder andere dat het energieneutrale nieuwe zwembad, een warmtenet in Volgerlanden-Oost en dat het nieuwe bedrijventerrein aan de Ambachtsezoom een circulair bedrijventerrein wordt. De gemeente wil dat er meer afval opnieuw kan worden gebruikt als grondstof. De 284 kg restafval die iedere inwoner nu jaarlijks produceert zou dan moeten en kunnen slinken tot zo'n 100 kilo. Hoe inwoners kunnen helpen om het grondwater op peil te houden, demonstreerde Trees Dammers met een klimaattafel. Door harde bestrating in tuinen en op parkeerplaatsen te vervangen door groen of halfverharding kan regenwater door de grond worden opgenomen in plaats van te verdwijnen in het riool.

Uit de discussie kwamen vele suggesties, variërend van het simpele 'zet na afloop je apparaten uit' tot zonnepanelen op de Blije Borgh en van suggesties om door slim groen meer biodiversiteit te krijgen tot een clausule om te verbieden dan zogenoemd 'snippergroen' wordt verhard. Duidelijk was dat de aanwezigen door dachten. "Een warmtenet klinkt mooi en afvalverwerker HVC heeft nu veel afval", merkte een bezoeker op. "Maar we willen terecht dat het restafval veel minder wordt, hoe komt HVC dan aan brandstof voor dat warmtenet?" Een andere suggesties was om het regenwater in groter verband te verzamelen en dit water als 'grijs' water te gebruiken om het toilet door te spoelen. Als praktisch punt werd gevraagd om ruimtes in of vlakbij huis om afval te scheiden. Vooral bij appartementen lijkt daar behoefte aan. "De gemeente zou kunnen faciliteren om bij de sportverenigingen de PET-flessen te verzamelen en apart af te voeren", was een andere suggestie. "Maar misschien is het nog beter om ze ter plekke te versnipperen", vond een ander.

Shopbox

Meer berichten