Wethouder Flach wijt de extra kosten vooral aan de sterk gestegen bouwkosten.
Wethouder Flach wijt de extra kosten vooral aan de sterk gestegen bouwkosten. (Foto: Fenna Wolve)

Bouw school overschrijdt budget

De bouw van de Willem de Zwijgerschool op het voormalige terrein van het Jeugdspeelpark gaat twee miljoen meer kosten dan begroot. De budgetoverschrijding wordt veroorzaakt door hogere bouwkosten en strengere eisen op het gebied van duurzaamheid.

Door Trudy Wehrmeijer

H.I.AMBACHT – Ook de al aan de gang zijnde bouw van Sol Villa Ambacht heeft te maken met hogere bouwkosten. Onder het motto van 'gelijke monniken – gelijke kappen' stelt het college voor om die school op dezelfde wijze als de Willem de Zwijgerschool te compenseren voor de gestegen bouwkosten. Dat betekent dat voor die nieuwbouw ook nog 583.000 euro extra moet worden uitgetrokken.

De raadscommissie toonde zich maandagavond geschrokken over deze grote overschrijding. In 2015 is afgesproken dat de verplaatsing van het Jeugdspeelpark en de bouw van schoollokalen voor de basisscholen De Tweestroom, SOL Villa Ambacht en Willem de Zwijgerschool bij elkaar 10 miljoen euro mocht kosten. Verschillende partijen in de raad wilden graag een specificatie zien van de extra kosten en vroegen zich af hoe de extra kosten worden gedekt.

De meeste vragen en opmerkingen kwamen van het CDA. "Dit voelt niet goed. We hebben een hard maximum bedrag genoemd bij de schoolbesturen maar uitstellen van de bouw lijkt ook geen optie. We moeten wel knarsetandend akkoord gaan". Winnie van der Hee van die partij verwees naar De Tweestroom, die enige jaren geleden zelf op een voordelige manier een nieuwe school heeft gebouwd en daarbij ook geput heeft uit eigen middelen. "Als het bestuur van SOL Villa Ambacht nu extra middelen krijgt, heeft het bestuur van De Tweestroom daar dan ook geen recht op?", zo vroeg zij zich af.

Verschillende partijen maken zich ook zorgen over de consequenties voor de andere scholen in Hendrik-Ido-Ambacht. In een zogenoemd Integraal Huisvestingsplan wordt vastgelegd hoe de huisvesting van die scholen kan worden aangepast en aangepakt. "Wat we nu uitgeven, kunnen we dar straks niet meer aan besteden".

Wethouder Flach wijt de extra kosten vooral aan de sterk gestegen bouwkosten. "Behalve de bouw uitstellen en hopen dat bouwkosten dan lager zijn, zijn er geen alternatieven", zo hield hij de commissie voor.

Terug kijken naar 2015 toen uitbreiding van De Schoof, verplaatsing van het Jeugdspeelpark en de bouw van een scholencluster nauw met elkaar samen hingen, wilde hij niet. "Als wij toen aan de slag waren gegaan, had het grote scholencluster tien miljoen euro gekost. Maar inmiddels is de werkelijkheid anders en hebben De Tweestroom en SOL Villa Ambacht apart gebouwd". Hij bezwoer dat het schoolgebouw voor de Willem de Zwijgerschool niet luxe wordt. Wel is gebleken dat er geen bouwer te vinden was, die het gebouw voor de beoogde 4,7 miljoen euro kon bouwen. SOL Villa Ambacht moet het extra geld dat zij krijgt wel met facturen onderbouwen.

Shopbox

Meer berichten