Ambachtse vertellingen BOERDERIJ 'CEES MOLENDIJK'

H-I-Ambacht - Op de plaats waar zich nu de woning Achterambachtseweg 35 bevindt stond vroeger deze boerderij. Voor zover bekend heeft de boerderij nooit een speciale naam gehad. Vandaar dat men indertijd sprak van de 'stee van Cees Molendijk'.

Als we het over deze boerderij hebben moeten we helaas in de verleden tijd spreken. Sinds 1942 staat deze er namelijk niet meer. Zoals bij veel boerderijen aan de Achterambachtseweg het geval is, gaat de geschiedenis van de hofstede ver terug.

Zoals op de foto goed te zien is staat de boerderij op een kleine verhoging, een terp. Dit duidt erop dat er al lang geleden bebouwing is geweest. In een gebied dat geregelde geteisterd werd door overstromingen is een terp van groot belang.

Uit bewaard gebleven belastingkohieren van de tiende penning uit 1557 weten we dat er toen hier al bebouwing stond. Verschillende bewoners uit die periode hadden belangrijke functies in het gemeentebestuur van Sandelingen-Ambacht en/of in het waterschapsbestuur. Schout (tegenwoordig burgemeester) was vroeger een bijbaantje naast het hoofdberoep van landbouwer. Niet zelden liet de boer trouwens zijn personeel het dagelijks werk doen en zat de boer zelf in allerlei besturen van overheid en kerk.

Het huis in het midden is het oudste gedeelte en dateert uit 1662. De schuur links en het huis rechts zijn van recentere datum, namelijk uit de negentiende eeuw. Tot het boerenbedrijf behoorde o.m. een zwingelkeet, wat er op duidt dat er ook vlas op werd bewerkt.

Helaas hadden de Duitsers weinig respect voor de monumentale boerderij. De bebouwing moest het afleggen tegen het militaire belang waardoor de Duitsers zich lieten leiden. De bezetter achtte de plek van militair belang. Zo werd er in die omgeving aan zgn. tankval gegraven. Daarover wil ik het binnenkort een keer hebben. Ook de boerderij stond in de weg, evenals een rijtje zgn. arbeidershuisjes aan de overkant van de weg, Schutterwei genoemd. De Duitsers wilden een schootsveld vanaf de Achterambachtsdweg op Rijksweg15. Daarom zijn zowel de boerderij als de huisjes in 1942 afgebroken. De boerderij is na de oorlog herbouwd.

Als u wilt reageren kunt u contact opnemen met ondergetekende. 06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.nl

Voor mijn informatie put ik vooral veel uit een boek: 'Steeën in 't Ambacht'. Dit boek was jaren uitverkocht. Er bleef echter geregeld vraag naar. Onlangs zijn er enkele boeken bij gedrukt. Het Genootschap heeft een paar exemplaren weten te bemachtigen. Ze zijn te koop voor € 25,=. Wanneer u belangstelling hebt kunt u een e-mail sturen naar bovenstaand adres.

Shopbox

Meer berichten