Nieuwbouw Historisch Genootschap

Trudy Wehrmeijer

Overeenkomst is ondertekend

De restauratie en nieuwbouw van Den Brommert, het pand van het Historisch Genootschap aan de Dorpsstraat, komt dichterbij. Vorige week ondertekenden voorzitter Alie Tas, bouwcoördinator Arie Verhoeven en Rob van der Feijst van Bouwbedrijf Zwaluwe de bouwovereenkomst.

H.I.AMBACHT - De sloop van het later aangebouwde deel start in mei. Eind mei is de Omgevingsvergunning definitief van kracht en kan worden begonnen met de bouw van een nieuw achterste deel en de verbouw en restauratie van het rijksmonument aan de voorzijde.

Als alles klaar is beschikt het Historisch Genootschap over een mooi gerestaureerd rijksmonument in het oude dorp. De nieuwbouw zorgt voor een dubbel zo grote multifunctionele ruimte, die kan worden gebruikt voor exposities en lezingen. Verder komt er een efficiënte ruimte voor het archief en is er straks een kleine winkelruimte achter een mooie historische winkelpui.

Het gehele project gaat meer dan 725.000 euro kosten. Het Historisch Genootschap kan de plannen verwezenlijken dankzij een bijdrage van het Cai-fonds en een subsidie van de gemeente. Dat is bij elkaar weliswaar niet genoeg om de plannen te realiseren, maar dankzij een actie met legosteentjes en bijdragen in geld en in natura van bedrijven durft het bestuur de verbouwing toch aan.

In het pand komt ook ruimte voor de zogenoemde Spoorcollectie. De gemeente kreeg in 1966 een royale erfenis van de weduwe van de zoon van de vroegere Ambachtse burgemeester Willem Spoor. Naast effecten en onroerend goed kreeg de gemeente ook de waardevolle antieke inboedel van mevrouw Spoor. Een deel ervan kreeg een plaats in het gemeentehuis maar een groot deel moest worden opgeslagen. Als tegenprestatie voor de ontvangen subsidie is nu met de gemeente afgesproken dat het Historisch Genootschap dat antiek in wisselexposities laat zien in de nieuwe Brommert. Eén ruimte zal als huiskamer met de mooiste voorwerpen uit de collectie worden ingericht.

Rob van der Feijst verwacht dat de bouw, verbouw en restauratie in november gereed kan zijn. Dan wacht het Historisch Genootschap nog de afwerking en de inrichting. Alie Tas hoopt dat in het voorjaar van 2020 het nieuwe onderkomen in gebruik kan worden genomen. Het Historisch Genootschap denkt nog na over een mogelijke invulling van de winkelruimte.

Door bij de afwerking het nodige zelf te doen, probeert het bestuur de bouwkosten te drukken maar bijdragen van leden blijven wenselijk. Alie Tas: "We zijn heel dankbaar voor alle bijdragen. Gelukkig hebben al heel wat mensen één of meer keren bouwsteentjes gekocht. De opbrengst van de actie is per 1 januari 2019 € 3901,50. We hopen die stand naar € 5.000,= te brengen. Dat kan door een bijdrage te storten op rekening NL54 RABO 0336 2953 67 onder vermelding van 'bouwsteentjes'.

Shopbox

Meer berichten