Grote Zilvereiger. (foto Jaap Nispeling)
Grote Zilvereiger. (foto Jaap Nispeling) (Foto: )

Excursie in Crezeepolder

Hendrik Ido Ambacht - Zaterdag 13 april Excursie naar de Crezéepolder door Jaap Nispeling
Verzamelen om 9.00 uur op de Parkeerplaats aan de Oost-Molendijk aan de zijde van de A15. Aanmelden via https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda

Sinds 16 november 2016 kan het rivierwater vrij de Crezéepolder in en uitstromen.
Inmiddels heeft het gebied zich ontwikkeld tot een regionaal bekend gebied dat veel vogels en vogelaars trekt. Vogels foerageren op de tweemaal daags droogvallende slikplanten. Steltlopers als grutto's, kievitten en kluten laten zich regelmatig zien. Maar ook zwanen natuurlijk, en ganzen (grauwe gans, Canadese gans en nijlgans), en eenden (wilde eend, kuifeend, krakeend, smient, wintertaling, slobeend, soms een tafeleend en zomertaling). Waterhoentjes, koeten en futen. Aalscholvers en scholeksters. Het is elke keer weer een verassing wat je zal aantreffen. Dat maakt het juist zo spannend. Ga mee op stap gaan met een ervaren gids en je ziet zoveel meer.

.

Shopbox

Meer berichten