De woning van de (toenmalige) gemeentesecretaris.
De woning van de (toenmalige) gemeentesecretaris. (Foto: )

Ambachtse vertellingen, afl. 112: De woning van de gemeentesecretaris

Door: Arie Verhoeven

Met al onze aandacht voor de monumentale boerderijen in ons dorp zijn we ongemerkt een ander belangrijk huis voorbij gelopen. De vroegere Ambachtse winkelier Bertus Verboom had er in 1952 echter zoveel aandacht voor, dat hij er een ansichtkaart van heeft laten maken.

H.I. AMBACHT - We staan hier namelijk bij de woning van de (toenmalige) gemeentesecretaris. Met deze gemeentesecretaris werd de heer P.J. Plaisier (1905-1979) bedoeld. Piet Plaisier, zoals vele Ambachters hem kenden, is 40 jaar secretaris van de gemeentelijke organisatie geweest, van 1930 tot 1970. De woning, bekend als Achterambachtseweg 13a, is gebouwd omstreeks 1931. Op het braakliggend terrein op de voorgrond is nog niet zo heel lang geleden ook een woonhuis gebouwd. De benoeming van Plaisier in 1930 was vrij opmerkelijk. Er hadden zich 77 sollicitanten gemeld voor de vacature van gemeentesecretaris als gevolg van het vertrek van de heer J. Plantfeber, die met pensioen ging. Een aantrekkelijke functie dus. Burgemeester en wethouders hadden hier twee kandidaten uit geselecteerd, die men het meest geschikt achtte. De ene kwam uit Lochem en de andere uit Zaltbommel, beiden met een klinkende staat van dienst. De gemeenteraad, die de volgens de wet een gemeentesecretaris moet benoemen wees beide kandidaten af. De raad gaf de voorkeur aan een geboren en getogen Ambachter, de toen 25-jarige jongeman Pieter Jan Plaisier, toen werkzaam op het gemeentehuis van Dordrecht. Het bleek geen verkeerde keus. Plaisier heeft in al die jaren veel voor de Ambachtse gemeenschap betekend. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de gemeente. In 1930 had ons dorp een kleine 4800 Inwoners, in 1970 was het inwoneraantal gegroeid tot bijna 14.000. Een verdrievoudiging dus. Plaisier was vele jaren de belangrijkste adviseur van vijf verschillende burgemeesters. Plaisier had diverse nevenfuncties. Vele jaren was hij voorzitter van de Ambachtse Chr. Nat. Schoolvereniging. Ook bracht hij zijn bestuurlijke kwaliteiten in, in besturen van regionale scholen voor voortgezet onderwijs en instanties op het gebied van de gezondheidszorg. Veel Ambachters hebben de MULO/MAVO-opleiding gevolgd op de P.J. Plaisierschool, die indertijd gevestigd was op de hoek van de P.C. Hooftsingel en de Van Godewijckstraat. Dit schoolgebouw staat er nog maar is tegenwoordig voor andere onderwijsdoeleinden in gebruik. Verder was hij ambtsdrager in de plaatselijke Ger. Kerk. Het Historisch Genootschap zet zich al een aantal jaren in om bekende (overleden) Ambachters, die veel voor onze lokale samenleving betekend hebben, te vernoemen middels een straatnaam. Bij de ontwikkeling van de Volgerlanden bestaan hiervoor mogelijkheden. Hopelijk zal het gemeentebestuur hieraan medewerking verlenen. Plaisier is ook, met enkele andere notabelen, de medeoprichter geweest van ons Historisch Genootschap. Reageren kan naar Arie Verhoeven: 06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.nl

Shopbox

Meer berichten