Deze week wordt Hans Neijman van de fractie D66 voorgesteld.
Deze week wordt Hans Neijman van de fractie D66 voorgesteld. (Foto: )

Interview met Hans Neijman

Trudy Wehrmeijer

Van de fractie D66

H.I. Ambacht telt 23 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Zij lezen de raadsstukken, vergaderen in commissies en in de gemeenteraad en nemen besluiten. De Kombinatie stelt hen voor. Deze week is dat Hans Neijman van de fractie D66.

H.I.AMBACHT - Toen de vader van Hans Neijman in de 60ér jaren werd overgeplaatst naar Rotterdam, verhuisde hij als 9-jarige jongen met zijn ouders mee naar Zwijndrecht. In die buurgemeente ging hij naar school en later naar het gymnasium in Dordrecht en woonde hij ook als volwassene. Zo'n vijftien jaar geleden verhuisde hij met zijn gezin naar de nieuwbouw in De Volgerlanden. Sindsdien is hij Ambachter.

Interesse in politiek

De jonge Hans was al vroeg politiek geïnteresseerd. "Ik kom uit een rood nest, dus dat gedachtengoed kreeg ik mee. Als 17-jarige zat ik voor de Jonge Socialisten in de toenmalige Jeugdgemeenteraad van Zwijndrecht. Daarna ben ik zo'n tien jaar lang actief betrokken geweest bij de PvdA in Zwijndrecht, totdat die partij niet meer als mijn richting voelde. Uiteindelijk ben ik overgestapt naar D66. Die partij wil met meer burgerparticipatie het begrip democratie invullen. Ook de roep om bestuurlijke vernieuwing spreekt mij aan." Sinds een jaar of tien zet hij zich actief voor die partij in. Hans Neijman werd voorzitter van de afdeling en in 2014 burgerraadslid. Sinds de verkiezingen van vorig jaar is hij raadslid. In het dagelijks leven is Hans Neijman belastinginspecteur bij de Belastingdienst in Rotterdam en daarnaast part-time docent fiscale vakken op de Hogeschool Rotterdam. Als 58-jarige Rijksambtenaar kan hij sinds kort een dag in de week minder werken en die dag besteedt hij aan de gemeentelijke politiek. "Ik ben iets minder geïnteresseerd in de landelijke politiek en voel me als politicus meer in mijn element in de plaatselijke politiek." Hans Neijman is zich er van bewust dat ook gemeentelijke politiek geven en nemen betekent en dat besluiten uiteindelijk gezamenlijk worden genomen. Toch hoopt hij met D66 verschil te kunnen maken. "Ik wil graag dat we als Hendrik-Ido-Ambacht zelfstandig blijven, al heeft de Commissie Deetman kritiek op de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden."

Balans vinden

Voorzichtig vult hij aan zich daarnaast zorgen te maken over de verdraagzaamheid tussen confessionele en niet-confessionele inwoners van het dorp. "Ik voel me persoonlijk verbonden aan de LHBTI-gemeenschap en de discussie over de symbolische regenboogvlag heeft me geraakt. Het gaat immers om mensen. Ook bij de zondagsrust gaat het om verdraagzaamheid. Een flinke groep Ambachters heeft een christelijke achtergrond. Voor hen steun ik de bouw van een kerk. Omgekeerd verwacht ik echter ook verdraagzaamheid als het gaat om bijvoorbeeld het nieuwe zwembad op zondag te openen. Het grootste deel van de Ambachtse bevolking is immers seculier en ik mis soms de balans met de wensen en ideeën van die inwoners. Ik hoop als gemeenteraadslid die balans te helpen vinden."

Verbondenheid

Neijman prijst de verbondenheid met mensen, die er in Ambacht is. "Als je echt hulpbehoevend bent, dan is er hier een helpende hand. Laten we die houding vooral vast houden." Volgens hem probeert de gemeente mensen ook te informeren en met hen mee te denken maar tegelijkertijd is hij voorstander van nog wat meer inbreng van burgers. "Misschien kunnen we dat via social media nog versterken. We hebben als D66 via Facebook wel actie gevoerd en daar ook respons op gekregen. Dat zou nog meer kunnen worden ingezet door bijvoorbeeld online enquêtes te houden over sommige onderwerpen." En dan komt weer de openstelling van het nieuwe zwembad op zondag aan de orde. "We geven 4,5 miljoen euro uit aan een nieuw zwembad. Dan is het toch gek dat we zelfs niet overwegen om dat zeven dagen per week open te stellen, omdat dat niet in het coalitieprogramma staat. Ik wil me er voor inzetten om in ieder geval eens zes maanden te kijken of dat exploitatietechnisch mogelijk is. Dan kan de kracht van het argument tellen. Als kleine oppositiepartij zouden we daarvoor via een online enquête de mening van de Ambachters kunnen vragen." Neijman denkt daarbij ook aan de toekomst van zijn partij. "Ik ben voorzitter van de afdeling en er is nieuwe aanwas nodig. Dat kost tijd maar ik wil mensen graag enthousiast maken voor de plaatselijke politiek."

Shopbox

Meer berichten