Foto:

Boerderij 'De Rossenburg'

Arie Verhoeven

Ambachtse vertellingen, afl. 110

U had het misschien weleens gedacht dat de (voormalige) boerderij 'De Rossenburg' aan de Achterambachtseweg 19 nog niet zo heel oud is. Dat klopt ook wel. Deze boerderij dateert in de huidige vorm van 1863. Dus toch al weer ruim 150 jaar.

H.I. AMBACHT - De meeste bebouwing in ons dorp kan zich dus in leeftijd niet met 'De Rossenburg meten. Ik haast me hier nog bij te vermelden dat er voordien op deze locatie ook al een boerderij heeft gestaan met de naam 'De Rossenburg'. De eerste sporen van de bewoningsgeschiedenis gaan terug tot de 16e eeuw. De schrijvers van het al meer door mij geciteerde boek 'De steeën van 't Ambacht' beginnen hun beschrijving van deze boerderij met de vermelding dat omstreeks 1572 op deze boerderij een rente rustte van veertien stuivers ten behoeve van de pastorie van Hendrik-Ido-Ambacht. Veel vroegere bewoners van de hoeve hadden indertijd verwantschap met het bestuur van ons dorp. Verschillenden waren schout (burgemeester). Anderen zaten in het kerkbestuur. Ze bevestigen het beeld dat boeren het vroeger in het dorp voor het zeggen hadden, zowel in de kerk als bij de overheid. Voor de naam van de hoeve moeten we denken aan een rosmolen. Dat is een door een paard voortbewogen molen, die vroeger op de boerderij aanwezig moet zijn geweest. Zo'n molen diende voor het malen van graan of het karnen van boter. Verschillende vroegere bewoners heetten Ros of Rosmeulen. Ook komen op de lijst van oud-bewoners bekende Ambachtse namen voor, zoals Stehouwer en Van der Giessen. Er was ook in de 17e en 18e eeuw sprake van een familierelatie tussen de bewoners van de Rossenburg en die van de Waelneshoeve aan de Kerkstraat. Kort voor 1863 kwam de boerderij in het bezit van een zekere Willem van der Giessen, die het pand liet afbreken en een nieuwe stee liet bouwen. Een gevelsteen vermeldt het bouwjaar 1863. Aan het huis werd toen een stuk aangebouwd en na 1900 is het een tijd in tweeën bewoond geweest. De boerderij staat buitendijks op de zogenaamde Noorden. Dit zijn de uiterwaarden van de Waal. Wanneer u de Ambachtse gemeenteplattegrond goed bekijkt zult u zien dat er ter hoogte van de Rossenburg en de iets verderop gelegen Palmhoeve, tussen de weg en de rivier, grote percelen grond liggen. Varend over de Waal kunt u dat beter zien. In feite zijn dit buitendijks gelegen percelen tussen de Achterambachtseweg en de rivier de Waal. Voor de bedijking van de Zwijndrechtse waard waren het gorzen of slikken. Het is niet helemaal zeker waarom deze gronden in 1332 niet zijn bedijkt. Vermoedelijk heeft men dit nagelaten vanwege de geringe kwaliteit ervan. Als u over de Achterambachtseweg rijdt zult u niet meer de gedachte hebben op een (voormalige) dijk te rijden. Vanwege de monumentale waarde is de Rossenburg indertijd op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Reageren op Arie Verhoeven kan via 06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.nl.

Shopbox

Meer berichten