Foto:

Invulling van centrumgebied

Trudy Wehrmeijer

Tussen De Schoof en Cascade

H.I.AMBACHT - Drie complexen met 60 tot 100 woningen voor jongeren en senioren en een terras met horeca op de plaats van het huidige parkeerterreintje voor de apotheek en de makelaar. Dat zijn de meest in het oog springende ideeën van winkeliers en bewoners voor invulling van het gebied bij De Schoof aan weerszijden van de Graaf Willemlaan. In drie gespreksrondes hebben winkeliers en inwoners meegedacht en ideeën naar voren gebracht voor het gebied tussen De Schoof en Cascade. In november vorig jaar legden zij in verschillende groepjes hun ideeën en wensen op tafel voor de invulling van de grond, waar vroeger de ABNAMRO was gehuisvest en nu nog de Willem de Zwijgerschool staat. Voorwaarden van de gemeente zijn dat er een verbinding voor voetgangers en fietsers moet komen tussen De Schoof en Cascade, dat de Graaf Willemlaan niet wordt doorsneden en dat er voldoende groen blijft. Alle inbreng van die eerste gespreksronde is verwerkt in drie schetsen voor het gebied, die verschillende mogelijkheden aangeven. Tijdens een tweede gespreksronde in januari zijn die drie ruimtelijke modellen besproken en weer kwamen er vragen, opmerkingen en ideeën op tafel. Met die inbreng is er een conceptvisie opgesteld. In die visie komt er een wandelpad tussen de flats aan de Van Godewijkstraat en de Tesselschadestraat en wordt de waterpartij met een haakse bocht uitgebreid richting het voormalige politiebureau. Het parkeerterrein aan de voorkant van de Schoof verandert in een pleintje met terrassen. Opvallend is het idee om het pleintje in de wintermaanden voor extra parkeerruimte te gebruiken. Het parkeren langs de Graaf Willemlaan ter hoogte van de Schoof verdwijnt. Op de hoek Graaf Willemlaan/Van Godewijkstraat staat in de conceptvisie een appartementengebouw van vijf verdiepingen en verderop aan de Van Godewijstraat een blok van vier en drie verdiepingen. Op de begane grond van die gebouwen is plaats voor dienstverleners, zoals de makelaar en de apotheek. Aan de Tesselschadestraat zou nog plaats zijn voor en klein blokje met appartementen voor starters. Er blijft dan nog ruimte voor wat groen en voor zo'n vijftig parkeerplaatsen als vervanging voor de vervallen parkeerplaatsen. Uit het commentaar van de aanwezigen bleek hoe lastig het is verschillende wensen met elkaar te combineren. Waar de een opmerkte dat er 'zo wel erg weinig groen overblijft', klaagde een ander dat er weinig parkeerplaatsen komen. Overigens worden er per nieuw appartement twee parkeerplaatsen gerealiseerd. "Het wordt passen en meten", beaamde de aanwezige ambtenaar van de gemeente. Extra parkeerplaatsen voor de huidige bewoners van De Schoof komen er niet. "Dat is een illusie." College en raad zullen zich nog voor de zomer over de definitieve gebiedsvisie uitspreken. Daarna worden de plannen uitgewerkt in een bestemmingsplan. In 2020 wordt de school gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. De grond wordt daarna verkocht aan een projectontwikkelaar. De bouw van de appartementen kan starten in 2021.

Shopbox

Meer berichten