Boerenhoeve, met daar achter een grote schuur. De toenmalige hoofdbewoner Jan van der Poel heeft de aquarel begin 1800 laten maken.
Boerenhoeve, met daar achter een grote schuur. De toenmalige hoofdbewoner Jan van der Poel heeft de aquarel begin 1800 laten maken. (Foto: )

Boerderij 'De Hoogstede'

Arie Verhoeven

Ambachtse vertellingen, afl. 109

We vervolgen onze historische wandeling door de vroegere gemeente Sandelingen-Ambacht met z'n vele grote boerderijen. Het bekende boek 'De steeën van 't Ambacht maakt melding van tenminste 15 boerderijen in de voormalige gemeente, voornamelijk gelegen aan de Achterambachtseweg, de Langeweg en het gedeelte van de Dorpsstraat, dat bij de voormalige zelfstandige gemeente behoorde.

H. I. AMBACHT - Net als bij de vorige aflevering ook dit keer weer een mooie aquarel van een voormalige boerderij. Zeer weinigen zullen deze boerderij herkennen. Toch bestaat het pand nog steeds, zij het dat het gebouw in de loop der jaren onherkenbaar veranderd is. Vandaar deze illustratie uit het begin van de 19e eeuw. We bevinden ons hier ter hoogte van Achterambachtseweg 15. Vroeger heette deze boerderij 'De Hoogstede'. Vermoedelijk heeft deze naam te maken met de hoge ligging. Het kan ook zijn dat een vroegere familie De Hooch haar familienaam aan de boerderij verbonden heeft.

We zien op het mooie plaatje een boerenhoeve, met daar achter een grote schuur. De toenmalige hoofdbewoner Jan van der Poel (weer zo'n echte Ambachtse naam) heeft de aquarel begin 1800 laten maken. Hij heeft er zich met zijn gezin en personeelsleden ook op laten afbeelden. In de zestiende en zeventiende eeuw woonden er verschillende generaties van het geslacht Besemer, een familienaam die we tegenwoordig ook nog geregeld in ons dorp tegen komen. En ziet u wie daar helemaal links komt aanrijden op zijn paard? Dat moet de predikant zijn, herkenbaar aan zijn hoge hoed. Als het de eigen dorpspredikant is, moeten we denken aan ds. D. Cannegieter, die van 1793 tot zijn emeritaat in 1928 aan de plaatselijke hervormde gemeente verbonden is geweest. Maar waarom die dominee op de aquarel werd afgebeeld zal wel altijd onbekend blijven. Als we naar het monumentale woonhuis kijken vallen ons de rode steunbogen boven de vensters direct op met de schuiframen, voorzien van kleine roeden. Gelet op die bouwkenmerken is het aannemelijk dat de boerderij tussen 1650 en 1700 is gebouwd. Maar het is waarschijnlijk dat er ook daarvoor al bewoning is geweest. Het gebouw is later ingrijpend verbouwd. De topgevel is toen verdwenen en het apart staande huis rechts, met het rode dak, is nadien afgebroken. De boerderij heeft tegenwoordig het uiterlijk van twee half vrijstaande woningen. De grote schuur is afgebroken en het geheel is niet meer voor agrarische doeleinden in gebruik. Voor de panden staat een mooie rij leilinden. De voormalige boerderij staat in een gebied dat men (vroeger) 'De Noorden' noemde. Een volgende keer daarover meer. Als u wilt reageren kunt u contact opnemen met Arie Verhoeven. 06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.nl

Shopbox

Meer berichten