Predikant Piet van Veldhuizen vertaalde het boek God 9.0 in het Nederlands.
Predikant Piet van Veldhuizen vertaalde het boek God 9.0 in het Nederlands. (Foto: )

Geloofsbeleving en persoonlijke groei

Ontwikkeling van de geestelijke reis

Trudy Wehrmeijer

De geestelijke reis kent ontwikkelingsfasen. Op dat uitgangspunt schreven drie Duitse auteurs het boek God 9.0, waarin zij het christendom toetsen aan al die ontwikkelingslagen. Predikant Piet van Veldhuizen vertaalde het boek in het Nederlands. Op woensdagavond 20 februari geeft hij er een lezing over in kerkgebouw De Ark.

H.I.AMBACHT - "Heel veel mensen zijn bezig met spiritualiteit en zoeken naar bezinning en verdieping. Dit boek gaat over de meer spirituele keuzes van het Christendom. De essentie ervan is dat met de persoonlijke groei van mensen, die ieder in zijn leven door maakt, het levensbeeld en het Godsbeeld ook verandert. De vraag is of je geloofsbeeld gelijke tred houdt met de ontwikkeling van je persoonlijkheid en of de manier, waarop het geloof in de kerk of de gemeenschap wordt vast gehouden wel past bij je persoonlijke ontwikkeling."

Piet van Veldhuizen werd gegrepen door het boek toen hem werd gevraagd er een recensie over te schrijven. "De kerk heeft de neiging om je vast te houden in een vrij kinderlijke staat van geloofsbeleving, terwijl de rest van je wereldbeeld zich ontwikkelde. Dat geeft spanning, zowel binnen de kerk als in mensen zelf. Het boek laat je afvragen in welke ontwikkelingsfase je zit en of je geloofsbeleving past bij je persoonlijke groei."

Het boek geeft een model van verschillende lagen in mensen, weergegeven in negen kleuren. Piet van Veldhuizen hecht er aan te spreken over 'lagen' en niet over 'stappen'. "Ieder mens heeft alle lagen in zich, beginnend bij de laag van de zuigeling. Daarna volgen de ontwikkeling van de boze kleuter, gehoorzame scholier, de opstandige puber en de mens die verbinding zoekt. Ook als je verder groeit blijven die diepere lagen bestaan. In bijna iedere kerkgemeenschap komen mensen voor in de 'blauwe fase'. Zij hechten aan regels. Daarnaast zie je in kerken de mensen in de 'groene' laag. Dat zijn de mensen die zich inzetten voor de Wereldwinkel of Amnesty. Vaak begrijpen mensen uit die verschillende lagen elkaar niet maar als je het ziet als groeimodel, dan kan er begrip ontstaan. Iedere laag vindt in de Bijbel uitspraken, die passend zijn voor hun laag."

Piet vond dat het boek er ook in het Nederlands moest komen en begon in 2016 met de vertaling ervan. Met een groep mensen uit De Ark werden de stukken die hij vertaald had maandelijks kritisch besproken, zowel inhoudelijk als tekstueel. Zo is er na een jaar groepswerk een goed leesbare Nederlandse vertaling ontstaan, die in samenspraak met de Duitse schrijvers in eigen beheer wordt uitgegeven. Het boek wordt officieel gepresenteerd op 20 februari om 20.00 uur in De Ark en is nadrukkelijk toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is. In maart start er op dinsdagavond een tweewekelijkse leeskring, om over het boek te spreken. Het boek kost 22,95 euro en is te bestellen via pvvldhuizen@gmail.com.

Shopbox

Meer berichten