Archieffoto: Cristine Ruinard (Cilëntenzorg) en Ben Krapels(manager extramurale zorg) in de logeerkamer in de Blije Borgh.
Archieffoto: Cristine Ruinard (Cilëntenzorg) en Ben Krapels(manager extramurale zorg) in de logeerkamer in de Blije Borgh. (Foto: )

In gesprek over mantelzorg

Trudy Wehrmeijer

H.I.AMBACHT – Mantelzorgers hebben vooral behoefte aan persoonlijk advies en ondersteuning, respijtzorg in huis en huishoudelijke hulp. Toch voelen ze er niet voor om een deel van het mantelzorgcompliment in te leveren om deze wensen deels te financieren. Dit bleek tijdens een door de gemeente georganiseerde middag over mantelzorg. Uitgaande van landelijke cijfers leveren naar schatting zo'n 6000 Ambachters langdurige zorg aan hun naasten. Voor zo'n 600 daarvan zou gelden dat die zorg zo intensief is, dat zij overbelast zijn. Een kleine twintig mantelzorgers waren vorige week present om met wethouder Steven van Die en een ambtenaar te praten over het door de gemeente te ontwikkelen mantelzorgbeleid. Van Die weet dat mantelzorgers steeds meer worden overbelast, dat zij extra kosten maken maar ook dat zij vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot ondersteuning. De gemeente wil weten wat zij preventief kan doen om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Een van die mogelijkheden is respijtzorg, waarbij degene voor wie wordt gezorgd zonder indicatie een weekje kan logeren in De Blije Borgh en daar de nodige zorg ontvangt. Hetzelfde geldt voor dagopvang in De Blije Borgh of voor dagbesteding bij Syndion. Van die zorg gebruik maken, brengt geen kosten met zich mee, omdat de gemeente dit financiert. Uit de groep mantelzorgers kwam ook de wens naar voren voor een vorm van respijtzorg thuis. "Zodat ik eens een paar nachten kan door slapen", klonk het. Een obstakel voor veel mantelzorgers is het organiseren en regelen van verschillende soorten hulp. "Waar is de samenhang en samenwerking tussen de verschillende organisaties, want het aanbod van zorg en advies is voor leken ingewikkeld. Het zou helpen als iemand van MEE ter plekke komt om te zien wat nodig is en dan bijvoorbeeld vervoer en dagopvang regelt. Nu word je als leek van het kastje naar de muur gestuurd of in de wacht gezet. Of je wordt voor respijtzorg eerst doorgestuurd naar je ziektekostenverzekering." Andere geluiden van mantelzorgers: "Als mantelzorger loopt je tegen heel veel muren op. Het is gemakkelijk praten, ook vanuit instanties. Waar moet ik terecht als ik zorg betaald wil krijgen uit een persoonsgebonden budget. Heb ik recht op zorgverlof?" Bij een aantal mantelzorgers is er ook behoefte aan huishoudelijke ondersteuning. Wethouder van Die maakte duidelijk dat de gemeente een potje heeft van 168.000 euro voor mantelzorgondersteuning. Voor het mantelzorgcompliment van 100 euro voor bij de gemeente bekende mantelzorgers is 55.000 euro nodig. "De rest kunnen we inzetten voor communicatie, respijtzorg, ondersteuning bij regeltaken en huishoudelijke ondersteuning". Zijn suggestie om het compliment te halveren en zo 27.500 euro extra voor ondersteuning in te zetten, kon echter bij het merendeel van de aanwezige mantelzorgers niet op steun rekenen. Toch klonk er ook een ander geluid: "Begin met één aanspreekpunt voor alle zorg thuis. Daar heb ik meer aan."

Shopbox

Meer berichten