V.l.n.r.: Cees Timmers, Jeroen van der Laan, Leo Platschorre,  Martine Kamphuis, Bart van Ginkel, Erik van Hartingsveldt en Peter Boudewijn. 
V.l.n.r.: Cees Timmers, Jeroen van der Laan, Leo Platschorre,  Martine Kamphuis, Bart van Ginkel, Erik van Hartingsveldt en Peter Boudewijn.  (Foto: )

Van de fractie - SGP-Christenunie: Terugblikken en vooruitkijken

H.I. AMBACHT - Vorig jaar waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. Ons belangrijkste speerpunt is om de identiteit van Ambacht te handhaven. Wij willen het dorpse karakter bewaren met ruimte en rust. De rust op zondag is daarvan een belangrijk onderdeel.

Twee opvallende zaken in de achterliggende periode. Ten eerste is de nieuwe winkeltijdenverordening besproken. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de winkels op zondag dicht zijn. Sommige partijen stelden voor om de winkels op oudejaarsdag te openen als dit op een zondag is. Dit voorstel heeft het niet gehaald. De zondag is voor de SGP-ChristenUnie een dag die anders is dan de andere dagen van de week. De zondag is een gave en gebod van God.

Recent is door D66 voorgesteld om de regenboogvlag te hijsen bij het gemeentehuis. De SGP-ChristenUnie heeft aangegeven dat onze gemeente alle inwoners met respect benadert, zonder onderscheid te maken. Iedereen mag deelnemen aan de samenleving. Geaardheid mag daarbij geen issue zijn, maar een wapperende regenboogvlag helpt hier niet bij. Doelgroepenbeleid werkt eerder als een vergrootglas en heeft een negatief effect. Ook wordt met het hijsen van de regenboogvlag geen recht gedaan aan alle andere mensen die gediscrimineerd worden.

Wat zijn een aantal speerpunten voor de komende tijd? Goede jeugdzorg, die ook betaalbaar blijft; Duurzaamheid moet geen modewoord zijn, maar een werkwoord; Er is een tekort aan woningen in de regio, maar Ambacht heeft zijn steentje wel bijgedragen; Er moet meer aandacht komen voor parkeren en verkeerstromen bij scholen.

Wie is wie? Leo Platschorre, onze fractievoorzitter houdt zich bezig met algemeen bestuurlijk zaken en veiligheid. Daaronder vallen de politie en de brandweer. Peter Boudewijn is vooral actief in de regio. Zo is hij voorzitter van de SGP-ChristenUnie fractie binnen de Drechtsteden. Cees Timmers houdt zich bezig met de financiën. Ieder jaar gaat er zo'n 75 miljoen euro om. Erik van Hartingsveldt zijn aandachtsgebied is De Volgerlanden. Daarbij gaat het dan om de bouw van huizen en het verder ontwikkelen van deze wijk. Bart van Ginkel houdt zich bezig met de openbare ruimte binnen onze gemeente. Het gaat dan om de wegen, fietspaden en riolering. Jeroen van der Laan houdt zich bezig met het onderwijs. Daarnaast is hij voorzitter van de WOS- commissie. Martine Kamphuis haar aandachtsgebied is vooral jeugdzorg. Deze zorg moet goed zijn, maar ook betaalbaar.

Shopbox

Meer berichten