Foto:

Ontwikkeling van het winkellandschap

Trudy Wehrmeijer

Nieuwe detailhandelsvisie

Ambachters kopen 80% van hun dagelijkse boodschappen in Ambachtse winkels. Maar gaat het om niet-dagelijkse artikelen, dan halen Ambachters die voor de helft in de omgeving. Deze en andere cijfers kwamen aan de orde tijdens een bijeenkomst over een nieuwe detailhandelsvisie voor de gemeente.

H.I.AMBACHT – De oude detailhandelsvisie is achterhaald, sinds het eerdere plan voor uitbreiding van De Schoof door winkeliers en omwonenden naar de prullenbak is verwezen. Inmiddels vindt wethouder André Flach dat het bij de toekomst van de detailhandel in de gemeente om meer gaat dan de vraag waar winkels moten komen. 'Er verandert iets in de detailhandel en hoe houden wij dat toekomstbestendig?' is naar zijn mening de vraag die in een nieuwe detailhandelsvisie beantwoord moet worden.

Vorige week donderdag belegde de gemeente een avond, waarop iedereen mee kon praten over die vraag. In de praktijk leek vooral ambtenaren, gemeenteraadsleden en een handjevol winkeliers en gewone Ambachters het onderwerp aan te spreken. Opvallend genoeg ontbraken vertegenwoordigers van de beleggers, de eigenaren van veel winkelpanden. Zij die wel aanwezig waren konden luisteren naar lezingen van diverse deskundigen op het gebied van winkelgebieden en marketing. Die zien zowel schaalvergroting van winkels als schaalverkleining, oftewel kansen voor speciaalzaken. Nieuwe trends zijn onder meer mengvormen van winkels en horeca en het in verband met duurzaamheid lokaal kopen.

Hoopgevend voor de plaatselijke detailhandel is dat het inkomen per huishouden in H.I.Ambacht hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook telt Ambacht meer huishoudens met kinderen en minder eenpersoonshuishoudens; bovendien groeit het aantal inwoners nog de komende jaren. Zorgelijk is het dat de Ambachters van de 85 miljoen euro, die zij gezamenlijk aan niet-dagelijkse artikelen uitgeven slechts 28%, oftewel 24 miljoen, in de gemeente besteden. Landelijk gezien is dat 33%. De deskundige sprak daarom optimistisch van kansen. "Er is nog zo'n 5 miljoen extra omzet te halen, zeker als je ziet dat er tot 2040 nog 4000 Ambachters bij komen en bovendien in 2011 slechts 24% van de niet-dagelijkse artikelen in Ambacht werd gekocht. Er is dus een stijgende lijn". Om de Ambachters hun euro's in de eigen gemeente te laten uitgeven lijkt het goed te weten dat de meeste inwoners houden van gezellig, eigentijds, overzichtelijk en prijsbewust winkelen. "Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg". Adviezen, die naar voren kwamen waren om te proberen de 'X-factor' van de verschillende winkelgebieden tot uiting te laten komen. Dat zou kunnen door sfeervolle aankleding, evenementen en passende horeca. Maar ook een bewaakte fietsenstalling werd genoemd. Met name voor De Schoof werden daarnaast 'groen' en voldoende parkeerplaatsen genoemd. Waar de aanwezige consumenten voorzichtig ook het aanbod van winkels aanroerden, kwam vanuit de winkeliers de reactie dat bijvoorbeeld een schoenenwinkel of sportzaak in Ambacht niet meer levensvatbaar zijn, mede door de hoge huren. De presentaties en reacties daarop worden mee genomen bij de opstelling van de nieuwe detailhandelsvisie.

Shopbox

Meer berichten