Foto:

Willem de Zwijgerschool

Trudy Wehrmeijer

School van de maand

"Wij geven Bijbelgetrouwe vorming en toerusting met oog voor het kind". Dit zegt schoolleider Cornee Bezemer van de Willem de Zwijgerschool. Hij vertelt graag meer over deze school op Reformatorische grondslag, die School van de Maand is.

H.I.Ambacht – "We onderscheiden ons als basisschool door de grondslag van onze school", zo legt Bezemer uit. "Al onze leerkrachten staan achter de grondslag van de school. Zij vertellen onze leerlingen hetzelfde als deze thuis van hun ouders horen en op zondag in de kerk". De reformatorische grondslag van de school komt duidelijk tot uiting in de weekopening en weeksluiting met een Bijbellezing en persoonlijke ervaringen. In de groepen wordt iedere dag begonnen met een Bijbelverhaal, het aanleren van een Psalm, een stukje kerkgeschiedenis of een puzzel of kleurplaat met een christelijke voorstelling. Bij feesten als Kerstfeest en Pasen horen vieringen in de kerk. Betrokkenheid voor de medemens blijkt uit de actie voor een goed doel, die de school eenmaal per jaar houdt. Ook in de lessen komt de visie van de school tot uiting. "Bij biologie bijvoorbeeld vinden wij het belangrijk dat er verwondering is voor de Schepping", zegt Bezemer. Veel aandacht schenkt de school ook aan media-educatie. "Bijna iedereen heeft thuis een computer en wij moeten onze leerlingen ook klaar maken voor hun plaats later in de maatschappij. Moderne media vormen daar een onderdeel van. Wij leren de kinderen hoe zij daar mee moeten omgaan, wat je wel of niet kunt doen in whatsapp. We willen de kinderen leren dat zij keuzes kunnen maken. In groep acht, op de drempel naar de middelbare school betrekken we daar nadrukkelijk ook de ouders bij en bespreken we samen met ouders en kinderen wat wel of niet kan en mag".

Een ander belangrijk punt voor de Willem de Zwijgerschool is de omgang van kinderen met elkaar. "We willen negatief gedrag voorkomen", stelt Bezemer. "We lopen daarom met alle leerkrachten tegelijk pleinwacht. Als er ruzie of uitsluiting is tussen kinderen, dan zien leerkrachten dat en kunnen zij optreden. Dat geeft rust. We vinden structuur, orde en discipline belangrijk. De kinderen gaan bijvoorbeeld in een rij de school binnen".

De visie van de school en de aangeboden structuur is erop gericht ieder kind de juiste ondersteuning te geven, variërend van een plusprogramma en plusklas voor kinderen die gemakkelijk leren tot juist extra hulp voor degenen, die er moeite mee hebben. Dat de elf groepen, die de school telt gemiddeld zo'n 24 leerlingen tellen, helpt daarbij. De onderbouw volgt daarbij onderwijs met thema's. Zo was er laatst een thema over de tandarts en gaat het deze maand over de fietsenmaker. Bezoeken aan de praktijk horen daarbij en past ook in de visie van de school om zo veel mogelijk samen te werken en leerstof in samenhang aan te bieden. Vaderlandsliefde hoort er op deze school zeker bij. Zo worden na de Koningsspelen voorafgaand aan Koningsdag bij het hijsen van de vlag vaderlandse liederen gezongen.

De Willem de Zwijgerschool telt zo'n 250 leerlingen. Juridisch is de school inmiddels gefuseerd met de Koningin Wilhelminaschool. In het nieuwe schooljaar gaat de laatste school verder als dependance van de Willem de Zwijgerschool en in het schooljaar 2020/2021 hopen beide scholen samen gehuisvest te zijn in een nieuw schoolgebouw op het voormalige terrein van het Jeugdspeelpark. Bij elkaar gaat de school daar zo'n 21 lokalen in gebruik nemen. "We krijgen ook een groot plein. Met elkaar kijken we uit naar die nieuwe behuizing".

Cornee Bezemer benadrukt het belang van een goede samenwerking met de ouders. "Ouders kunnen altijd even binnen lopen. Omgekeerd zullen wij als er iets is ouders liever even bellen dan mailen. We zijn er echt van overtuigd dat als de communicatie met ouders niet goed verloopt dit nadelig is voor het onderwijs aan de kinderen. We hebben als school en ouders immers hetzelfde doel: goed onderwijs geven aan ieder kind en hen voorbereiden tot volwaardige burger in de maatschappij. Daar hoort ook respect voor andersdenkenden bij". Voor kinderen op de school worden geplaatst, is er een kennismakingsgesprek met de ouders. "We leggen onze grondslag en onze visie uit. Iedereen, die deze onderschrijft is welkom. In de praktijk zijn dat vooral kinderen uit gezinnen, die de reformatorische kerken bezoeken"

Shopbox

Meer berichten