De bouwtekening van de oude aula. Enkele jaren geleden is die aula afgebroken en vervangen door het architectonisch fraaie gebouw, zoals we dat nu kennen.
De bouwtekening van de oude aula. Enkele jaren geleden is die aula afgebroken en vervangen door het architectonisch fraaie gebouw, zoals we dat nu kennen. (Foto: )

Begraafplaats Achterambacht

Arie Verhoeven

H.I.Ambacht - Herinnert u zich de oude aula nog op de algemene begraafplaats Achterambacht? Ik heb er geen geschikte foto van. Daarom deze oude bouwtekening die ik in het gemeentearchief vond.

De vorige keer schreef ik een stukje over de vroegere boerderij De Rode Haan. Op de plaats waar die boerderij tot ca 1900 heeft gestaan ligt nu de begraafplaats Achterambacht. Deze begraafplaats is hier in 1964 aangelegd. Het is, voor zover bekend, de vierde plaats in ons dorp waar begraven wordt.

De oudst bekende locatie is de Dorpskerk zelf. Oude grafzerken in het kerkgebouw herinneren nog aan deze periode. In 1829 werd het vanuit het oogpunt van volksgezondheid landelijk verboden om nog langer in de kerkgebouwen te begraven. Er is daarna enige tijd rondom de kerk begraven. Niets herinnert daar echter tegenwoordig nog aan die periode. Het is vooral een gazon. Alle grafzerken zijn daar verdwenen. Er is nog wel een begrafenisadministratie uit die periode bewaard gebleven, waaruit blijkt dat er in elk geval tussen 1832 en 1854 om het kerkgebouw begraven werd.

In laatstgenoemd jaar besloot het Ambachtse gemeentebestuur een begraafplaats aan te leggen in de Kerkstraat, de begraafplaats Waalhof. Hiermee verschoof de verantwoordelijkheid voor de lijkbezorging in ons dorp van de kerkelijke naar de gemeentelijke overheid. Op 21 februari 1855 werden volgens de bewaard gebleven administratie hier de eerste twee graven verkocht. In 1854 werd ook het monumentale poortgebouw gerealiseerd met het indringende opschrift: 'Zijt ook gij bereid'. Die begraafplaats is later een tweetal keren uitgebreid. De eerste keer was dat tijdens de economische crisis in 1931. De gemeente beoogde toen met dit werk de werkgelegenheid te bevorderen. In 1957 is een tweede uitbreiding gerealiseerd. Aanvankelijk kende men op de begraafplaats Waalhof een indeling in drie klassen, afhankelijk van de ligging van de graven.

In 1959 ondernam de gemeente de eerste pogingen om in het Achterambacht een nieuwe begraafplaats aan te leggen. Toch duurde het nog tot 1964 eer op de gronden, waarop vroeger de Rode Haan lag, de eerste fase van een nieuwe begraafplaats werd aangelegd. Voor het ophogen van het terrein werd o.m. zand uit de Waal gebruikt. In 1967 werd al besloten een tweede fase aan te leggen. Bij die gelegenheid werd ook besloten om daarop een kleine aula te bouwen. Die aula heeft tot enige jaren terug dienst gedaan, waarna er een groter gebouw voor in de plaats kwam.

Als u wilt reageren kunt u contact opnemen via 06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.nl.

Shopbox

Meer berichten