Foto:

Joop Bijl gaat met pensioen

Trudy Wehrmeijer

Algemeen manager Cascade neemt afscheid

Joop Bijl, de algemeen manager van Cascade, gaat met pensioen. Zijn gezondheid dwingt hem eerder te stoppen met werken dan hij had gehoopt. Na tien jaar Cascade neemt hij op 22 februari afscheid van de Stichting Cascade. Tijd voor een terugblik.

H.I.AMBACHT – Joop Bijl trad op 1 januari 2009 aan in Cascade. Hij trof toen een organisatie aan, die moest bezuinigen en die soms op gespannen voet stond met college en raad, de subsidiegevers. De Stichting Cascade bestaat niet alleen uit het Cultureel Centrum Cascade maar beheert ook de sporthallen De Ridderhallen en de Sophiahal. Het betekende soms op eieren lopen. Een deel van de raad vond dat de stichting er vooral moet zijn voor de verenigingen. Een ander deel dat de Stichting meer en vaker zou moeten verhuren om zo meer inkomsten te genereren en een ander deel hechtte geen belang aan de theaterfunctie. Aan Joop Bijl de taak om tussen al die wensen te manoeuvreren. Zijn antwoord was: samenwerken met andere organisaties of verenigingen en zo mogelijk verbindingen leggen. "Zo zijn Restaurant T-Beaune's Huiskamer in de Sophiahal en het Sportcafé in De Ridderhallen tot stand gekomen. Door die samenwerking is de organisatie van Cascade ontlast. De verdrietige keerzijde was wel dat we afscheid moesten nemen van een aantal medewerkers".

Als algemeen manager van Stichting Cascade moest Joop Bijl zalen verhuren in zowel Cascade, als in de Ridderhal en de Sophiahal. Een wereld, waarin verenigingen vooral tijdens de avonduren willen huren en de scholen tijdens schooluren." Er zullen altijd uren zijn dat accommodaties leeg staan, ook omdat commerciële verhuur van de sporthallen nauwelijks mogelijk is. Het ombouwen van een hal voor een evenement kost veel geld", legt hij uit. Soms vergt gebruik van de zalen andere uren voor verenigingen." Maar we kijken altijd hoe we het gezamenlijk het beste kunnen oplossen". Hij kent ook de klacht van verenigingen dat Cascade (te) duur zou zijn, ondanks dat ze een gereduceerd tarief krijgen. Voorzichtig suggereert hij dat verenigingen daar zelf ook oplossingen voor zouden kunnen zoeken door bijvoorbeeld samen te werken. "Als Stichting Cascade moeten we proberen de balans te vinden en te houden tussen enerzijds de commerciële inkomsten en anderzijds de gereduceerde inkomsten uit verenigingen. Dat lukt wel maar het is soms moeilijk om een ieder tevreden te houden. Ik hoop echt dat mijn opvolger het vertrouwen krijgt om die balans te blijven zoeken".

De politiek verwacht van Cascade een sluitende exploitatie. Joop Bijl heeft getracht dat te bereiken door efficiënt en voordelig te werken. De organisatie is kleiner geworden. Vrijwilligsters nemen bij theatervoorstellingen de kaartjes aan. Hij hecht ook aan een goede samenwerking met de gemeente en onderschrijft dat de Stichting niet de hand moet ophouden, al zijn er wat hem betreft ook grenzen. "We hebben jaren geklaagd bij onze huisbaas – de gemeente dus – over het slechte dak. Na weer een fikse lekkage hebben we heel duidelijk in een brief aangegeven dat het zo niet langer kon en is het dak vervangen". Het opknappen van de zalen daarentegen, enige jaren geleden, kon Cascade, dankzij zuinig werken en sparen, uit eigen zak betalen. Joop Bijl is er trots op. Zijn credo was en is om in gesprek te blijven met de gemeente. Het is een raad, die hij zijn opvolger alvast meegeeft. "Wees transparant, laat weten wat er aan de hand is en hoe je het denkt op te lossen. Dan komt het uiteindelijk goed". Hij weet dat het bestuur plannen heeft de organisatie van Cascade anders in te richten. "Ik had nog graag een jaartje doorgegaan maar mijn fysieke toestand maakt dat niet meer mogelijk.

Ook voor een anders ingerichte organisatie geldt dat niet vergeten mag worden dat Cascade er is voor de inwoners. We zijn voortgekomen uit een dorpshuis en toegegroeid naar een cultureel centrum. Maar we zijn er, zoals dat is afgesproken, nog steeds voor de inwoners." Met enige tevredenheid constateert Joop dat in de loop der jaren steeds meer inwoners Cascade weten te vinden. "We zijn niet alleen een theater, maar ook het huis voor de bibliotheek, het consultatiebureau, Jeugdzorg, en een aantal verenigingen. Wel zou het bij nog meer mensen bekend mogen zijn, dat ze bij ons ook terecht kunnen voor de huur van een zaal als ze bijvoorbeeld iets te vieren hebben". Terugkijkend op tien jaar Cascade is Joop het meest trots op zijn team medewerkers. "We hebben met elkaar veel meegemaakt. We hebben afscheid moeten nemen van aantal collega's en het met minder mensen steeds drukker gekregen. Maar met elkaar hebben we dat voor elkaar gekregen".

Na zijn terugtreden straks is Joop Bijl niet van plan stil te gaan zitten. "Wellicht ga ik wat voor de Vereniging van Ambachtse Ondernemers betekenen en de radio, Zap!fm, lokt ook. Daarnaast ben ik lid van de Jumelage. Ik heb een groot netwerk en dat wil ik wel vrijwillig inzetten. Ambachters zullen me zeker nog wel tegenkomen".

Shopbox

Meer berichten