Marijke Gommans bood na de stemming de gemeente symbolisch een regenboogvlag aan.
Marijke Gommans bood na de stemming de gemeente symbolisch een regenboogvlag aan. (Foto: )

Gemeente gaat regenboogvlag hijsen

Trudy Wehrmeijer

Motie D66 aangenomen

De gemeente zal voortaan op 11 oktober bij het gemeentehuis de regenboogvlag hijsen om zo aan te geven dat zij voorstander is van gelijke behandeling, niemand uitsluit en tevens afstand neemt van de Nashville-verklaring. De door D66 ingediende motie om dit te bewerkstelligen is aangenomen.

H.I.AMBACHT – Marijke Gommans van D66 legde uit dat de ondertekening van de Nashville-verklaring veel mensen heeft geraakt, ook in H.I.Ambacht. "We willen duidelijk maken voor de inwoners dat H.I.Ambacht een gemeenschap is, waar iedereen op dezelfde wijze wordt behandeld. Respect voor iedereen is daarbij het belangrijkst". De motie is mede-ondertekend door Gemeentebelangen, PvdA, AUB, EVA en VVD.

Oene Doevendans van de VVD benadrukte dat alle mensen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij hun relaties willen vorm geven. Mariet Vogelaar van Gemeentebelangen en Adrie Scheurwater van Echt voor Ambacht benadrukten dat zij enerzijds duidelijk willen maken dat dat iedereen onderdeel uitmaakt van de Ambachtse samenleving maar dat mensen met een andere mening ook moeten worden gerespecteerd. "De regenboogvlag staat voor vrijheid van mensen en daar kan niemand op tegen zijn", aldus Mariet Vogelaar. Adrie Scheurwater wees er op dat de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor de ondertekenaars van de Nashville-verklaring.

Het CDA tekende niet mee. Winnie van der Hee ziet in Ambacht geen aanleiding om de landelijke discussie over de Nashville-verklaring verder op de spits te drijven. "Het hijsen van de regenboogvlag zal tot onnodige polarisatie leiden in de Ambachtse samenleving en harmonieus samenleven van eenieder met welke geaardheid dan ook, eerder bemoeilijken dan vergemakkelijken". Voor het CDA maakt juist niet-vlaggen duidelijk dat het vanzelfsprekend is dat iedereen in Ambacht een gerespecteerd lid is van de samenleving.

Het was niet verrassend dat de zevenkoppige fractie van SGP/CU tegen de motie stemde "Wij zien de overheid als een instelling van God, die zich inzet voor alle burgers. Liefde voor onze medemens betekent dat we iedereen behandelen, zoals we zelf behandeld willen worden. Daar hoort geen wapperende regenboogvlag bij, die eerder polarisatie zal oproepen", aldus Leo Platschorre. Daar bleef het voor hem echter niet bij. Toen Marijke Gommans na de stemming de gemeente symbolisch een regenboogvlag aanbood, verlieten hij en Peter Boudewijn demonstratief de zaal. Die actie viel des te meer op, omdat burgemeester Jan Heijkoop net de raad had bedankt voor de respectvolle benadering van dit onderwerp. "Ik proef in de bijdragen begrip voor de houding over en weer". Bert van der Wulp (PvdA) had ook nog gewezen op het ambtsgebed, dat op verzoek van de christelijke partijen voor iedere raadsvergadering wordt uitgesproken en ook door de seculiere partijen wordt bijgewoond. "Getuigt het dan niet van alle kanten van respect als wij die vlag laten wapperen?"

Shopbox

Meer berichten