De overhandiging van de plannen van de winkeliers.
De overhandiging van de plannen van de winkeliers. (Foto: )

Ideeën voor gebied rondom De Schoof

Seniorenwoningen en een terras met horeca op de plaats van het huidige parkeerterreintje voor de apotheek en de makelaar. Dat zijn de meest in het oog springende ideeën van winkeliers en bewoners voor invulling van het gebied bij De Schoof aan weerszijden van de Graaf Willemlaan.

Door Trudy Wehrmeijer

H.I.AMBACHT - Op uitnodiging van de gemeente hebben in twee bijeenkomsten winkeliers, omwonenden en belangstellenden ideeën aangedragen voor de invulling van de grond, waar vroeger de ABNAMRO was gehuisvest en nu nog de Willem de Zwijgerschool staat. Voorwaarden van de gemeente zijn dat er een verbinding voor voetgangers en fietsers moet komen tussen De Schoof en Cascade, dat de Graaf Willemlaan niet wordt doorsneden en dat er voldoende groen blijft. De winkeliers kwamen met een uitgewerkt plan, waarin het parkeerterrein aan de voorkant van de Schoof verandert in een horecaplein en de trottoirs voor De Sitter en de voormalige RABO-bank worden verbreed. De Graaf Willemlaan zou in dat plan iets moet worden verlegd. Aan de overzijde zou in het plan van de winkeliers ruimte zijn voor drie kleine appartementengebouwen met een echte kap. Op de begane grond van die gebouwen zouden dan de makelaar, de apotheek en andere dienstverleners kunnen komen. In hun plannen tekenden zij verder een wandelpad tussen de flats aan de Tesselschadestraat en Van Godewijkstraat langs de verbrede singel.

Zo'n negentig bewoners gaven gehoor aan de uitnodiging van de gemeente en maakten in groepjes ook plannen en leverden ideeën aan. Opvallend in hun plannen was de vaak terugkerende wens om op het vrijgekomen terrein seniorenwoningen te bouwen. Een duidelijk aanwezige groep wilde op die plaats specifiek ruimte voor groepswonen voor senioren met een binnentuin en ruimte voor een theehuis. Ook in die groep werd het idee geopperd om apotheek en huisarts en andere voorzieningen naar de overkant te verhuizen, waardoor er in De Schoof meer ruimte voor winkels ontstaat. De singel zou in hun visie wat bochten kunnen krijgen. Andere groepjes zagen juist niks in een wandelpad tussen de bestaande flats. Zij vreesden voor overlast en gaven suggesties voor een wandel- en fietspad langs de Tesselschadestraat of Van Godewijkstraat. Regelmatig werd er ook gepleit voor het in stand houden van hoge bomen en het bestaande groen naast het huidige appartementengebouw aan de Graaf Willemlaan. Om winkelcentrum en de overkant bij elkaar te trekken kwam het idee naar voren om een soortgelijke poort te bouwen. In meerdere groepjes kwam ook de wens van ondergronds parkeren naar voren. De bewoners van de bestaande appartementen bij De Schoof pleitten er voor om de zichtlijnen richting Cascade te behouden. Een restaurant of andere horeca zagen verschillende groepjes wel zitten, zij het dat men vooral gezelligheid overdag zocht en niet in de avond.

De gemeente komt in januari met een eerste plan voor het gebied.

Shopbox

Meer berichten