V.l.n.r.: De heren W. Stolk, G.J. Brandwijk en wethouder A. Flach.(FOTO: Cees van Meerten FotoExpressie)
V.l.n.r.: De heren W. Stolk, G.J. Brandwijk en wethouder A. Flach.(FOTO: Cees van Meerten FotoExpressie) (Cees van Meerten FotoExpressie)

Woningbouw op Noordoevers

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Handelsbedrijf T. Stolk sloten vorige week maandag een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is woningbouw op het Ambachtse deel van de Noordoevers een stap dichterbij gekomen.

H.I.Ambacht - In de samenwerkingsovereenkomst leggen gemeente en Stolk vast dat zij de haalbaarheid van woningbouw op de Stolklocatie en naastgelegen gronden gaan onderzoeken. De gemeente gaat een Nota van Uitgangspunten opstellen met stedenbouwkundige en planologische uitgangspunten voor de herontwikkeling van de gronden. Stolk en ontwikkelende bouwer ABB Bouwgroep hebben kort geleden een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij ABB de planvorming binnen de door de gemeente te stellen kaders verder uitwerkt.

Wethouder A. Flach: "Ik vind het bijzonder dat wij nu samen constructief in overleg zijn om te kijken of woningbouw op de Noordoevers haalbaar is. Deze ontwikkeling biedt kansen voor een prachtige woonlocatie aan het water. We streven ernaar deze ontwikkeling deel te laten zijn van een brede, kwalitatief hoogwaardige woonbouwontwikkeling op de Noordoevers, die zeer nadrukkelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de regionale Groeiagenda en Woonvisie".

De heer W. Stolk: "Dit familiebedrijf is gesticht in 1895. Het was één van vele scheepsloperijen langs de dijk. Jarenlang was dit een plek van broodwinning en werkgelegenheid. Vandaag is een historische handtekening gezet op deze historische plek".

De heer G.J. Brandwijk, algemeen directeur bij ABB Bouwgroep: "De ontwikkeling van dit prachtige gebied kent binnen ons bedrijf een geschiedenis, wij juichen deze concrete stap daarom toe. In onze beleving is, met de huidige marktomstandigheden, dit het perfecte moment om hier een kwalitatief hoogwaardig plan te realiseren. Wij staan in de startblokken om dit plan vanuit een samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en grondeigenaar Stolk op te pakken."

Shopbox

Meer berichten