Donatie GVR aan Vrienden van De Blije Borgh

Gebruikersvereniging Rolstoelbus (GVR) houdt na 35 jaar op te bestaan. De rolstoelbus die trouwe dienst heeft geleverd, is samen met een bedrag van € 5.000,= gedoneerd aan Stichting Vrienden van De Blije Borgh. De sleutels en de cheque werden afgelopen woensdag officieel door de heren Enter en Muilenboom van GVR overhandigd aan de heer Hendrikse van de Vrienden van De Blije Borgh. De heer Hendrikse gaf aan enorm blij te zijn met deze gift en hoopt dat veel mensen hiervan gebruik kunnen maken.

Meer berichten