Gevolgen wetswijziging vrijwilligersorganisaties

Hoe ga je om met gegevens van vrijwilligers? Vrijwilligershuis bereidt organisaties voor op grote verandering

Regio - Het Vrijwilligershuis Drechtsteden heeft de afgelopen weken twee avonden georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties om hen voor te bereiden op de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 25 mei is deze van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Een ingrijpende wetswijziging met nogal wat gevolgen, ook voor vrijwilligersorganisaties. 'Er zijn heel veel vragen'.
Twee avonden zat het Vrijwilligershuis al bomvol met geïnteresseerden afkomstig uit diverse sectoren: sport, speeltuinen, EHBO, Kledingbank, museum, Stadsbrouwerij. Elke organisatie die met vrijwilligers werkt, krijgt te maken met de AVG. Coördinator van het Vrijwilligershuis Fokje Bosma: 'Deze wet is een grote verandering. Organisaties hebben soms geen idee waar ze moeten beginnen om hun organisatie AVG-bestendig te maken. We kregen hele dankbare reacties omdat we ze op weg hebben geholpen.' Tijdens de voorlichtingsavonden namen Fokje Bosma en Yvette van Lonkhuizen van het Vrijwilligershuis de bezoekers mee in het 7-stappenplan voor vrijwilligersorganisaties. Belangrijk hierbij is dat organisaties nagaan waarom ze persoonsgegevens bewaren, waar ze die bewaren en hoe ze dat doen. Betrokkenen moeten toestemming geven en bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld geloofsovertuiging) mogen alleen onder strenge voorwaarden worden bewaard.

Vanwege de grote belangstelling is er al een derde avond over de AVG gepland. Ook voor deze bijeenkomst zijn inmiddels heel veel aanmeldingen. Ben je nog niet geweest naar een voorlichtingsbijeenkomst, maar heb je wel interesse? Bel naar telefoonnummer 078-2000223 of mail naar contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl.

Meer berichten