De Langeweg vormde de grens tussen o.a. Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Voor de grenswijziging van 1832 lag ook ter hoogte van het Veerplein de grens op de Langeweg.  Het pand  De Vergulde Swaen (waarin vroeger een café was), en waar de Zwijndrechtse Historische Vereniging is gehuisvest, lag vroeger in het gebied dat tot de Volgerlanden van Schildmanskinderen Ambacht  behoorde.  
De Langeweg vormde de grens tussen o.a. Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Voor de grenswijziging van 1832 lag ook ter hoogte van het Veerplein de grens op de Langeweg.  Het pand  De Vergulde Swaen (waarin vroeger een café was), en waar de Zwijndrechtse Historische Vereniging is gehuisvest, lag vroeger in het gebied dat tot de Volgerlanden van Schildmanskinderen Ambacht  behoorde.  

Ambachtse Vertellingen: Langeweg II

We waren met onze historische dorpswandeling een aantal weken geleden in de Langeweg gebleven. Tussentijds kwamen er wat afleveringen over de gemeenteraadsverkiezingen. Dit keer pakken we de draad weer op.

Toen de Langeweg in de veertiende eeuw na de herbedijking opnieuw in gebruik kwam was het lange tijd een onverharde weg. We kunnen ons vandaag de dag eigenlijk niet voorstellen dat alle wegen in onze regio onverhard waren. Dat betekende moeilijk begaanbaar als het een poosje geregend had en stoffig als het langdurig droog was geweest. Bovendien waren de wegen bepaald niet vlak, o.a. door de paardenhoeven en karresporen.

Op de Langeweg kwamen oudtijds diverse belangrijke zijwegen uit. Voor ons dorp waren dit de Krommeweg, Ambachtsesteeg (nu Reeweg) en de Rijsoordsesteeg. Laatstgenoemde steeg kreeg een steeds belangrijker functie, als verbinding tussen de Langeweg en Rotterdam. Ter hoogte van restaurant Ross Lovel (Het Wapen van Rijsoord) kruist de Rijsoordsesteeg de Waal. Kunt u het zich voorstellen dat daar vroeger een overzetveer is geweest? Vele jaren ligt er een (tol-)brug. Overigens was de route Langeweg/Rijsoordsesteeg niet de hoofdroute tussen Rotterdam en Dordrecht. De verbinding via Ridderkerk-Oostendam-Veersedijk naar het Zwijndrechtse veer was tot voor de negentiende eeuw de belangrijkste route tussen beide steden.

In 1787 werd besloten een deel van de Langeweg van een klinkerverharding te voorzien. Het betrof nog slechts een ca 50 centimeter brede strook in het midden van de weg. Het bood de trekpaarden een steviger ondergrond. Een bijkomend voordeel was dat zo'n bestrating voorkwam dat na regenbuien de sporen van de paarden vol water stonden. Voor het voortgetrokken voertuig (postkoets of diligence) bood zo'n klinkerpaardenpad geen wezenlijke verbetering. Bij het inhalen en elkaar passeren was de vraag wie er opzij moest voor de ander. In 1811 werden alle belangrijke wegen in Napoleons keizerrijk tot keizerlijke wegen bestempeld. Misschien moet hieraan het verhaal worden ontleend, dat Napoleon de Langeweg heeft aangelegd. Tijdens zijn bewind veranderde er echter niets aan de Langeweg. Pas in 1820 kwam er een bestrating over de gehele breedte van de weg. Dat hebben we derhalve aan het bestuur van onze koopman-koning Willem I te danken, die veel gedaan heeft tot verbetering van het vervoer over water (kanalen aan laten leggen) én voor het vervoer over de weg. In de 19e eeuw werd de Langeweg een steeds belangrijkere route voor het regionale en landelijke verkeer.

Meer berichten