Afgelopen weekend was er weer de maandelijkse postzegel- en muntenbeurs in Wielstaete.
Afgelopen weekend was er weer de maandelijkse postzegel- en muntenbeurs in Wielstaete.

Filatelisten Vereniging bestaat 50 jaar

Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat Piet van de Have en andere postzegelverzamelaars bij elkaar kwamen en gezamenlijk de Ambachtse Filatelisten Vereniging oprichtten. De vereniging viert het jubileum met een tentoonstelling van postzegels, oude bankbiljetten en ansichtkaarten van H.I.Ambacht. Ook is er een doorlopende projectie van zegels met het thema Mooi Nederland.

H.I.Ambacht - "Een hobby met een blik op de wereld". Zo noemen Herman Potters en Cor van Dijk het verzamelen van postzegels. Verzamelen was vijftig jaar geleden een bekende hobby; mensen verzamelden postzegels, sigarenbandjes, suikerzakjes of speldjes. Veel mensen zijn er ook weer mee opgehouden maar postzegelverzamelaars zijn met hun hobby bezig gebleven. Zo telt de Ambachtse filatelistenvereniging meer dan tachtig leden. "Wel zijn bijna alle leden inmiddels wat ouder", geven beide mannen aan. Die leden komen uit alle maatschappelijke geledingen. "Van landbouwer tot leraar en van timmerman tot notaris". Ze komen elkaar tegen op de maandelijkse postzegelbeurs, die de vereniging iedere eerste zaterdag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur houdt in gebouw Wielstaete aan de Van Kijfhoekstraat. Op die, ook voor niet-leden vrij toegankelijke, beurzen staan zo'n twintig tot vijfentwintig handelaren met postzegels en munten. "Op zo'n beurs kom je andere verzamelaars tegen, die net als jezelf geïnteresseerd zijn in postzegels. En soms vind je er ineens een zegel, die je al jaren zoekt", leggen de mannen uit. Naast de beurzen houdt de actieve vereniging ook iedere derde maandag van de maand een verenigingsavond in het Hervormd Jeugdcentrum aan de Vijverhof. Die avonden zijn wél alleen voor leden. "Veel leden sparen postzegels met een bepaald thema, bijvoorbeeld vogels, vliegtuigen of schepen. Of zegels uit een bepaald land. Aan de hand van dia's vertellen zij daar over. Zo leren we van elkaar en delen we elkaars enthousiasme over net die ene zegel of die complete serie. Omdat we allemaal verzamelaars begrijpen we dat ook van elkaar".

De mannen leggen uit dat postzegels sparen in feite eindeloos is, mede omdat er jaarlijks wereldwijd honderden nieuwe zegels verschijnen. "Daarom maken verzamelaars vaak een keuze voor een land of thema", zegt Potters. Zo verzamelt hij zelf Nederland en Vaticaan. "Het verzamelen is veranderd en minder romantisch geworden. Vroeger weekte je de postzegels van een envelop maar nu er veel minder post wordt verstuurd, kopen verzamelaars vaak velletjes met nieuw uitgekomen zegels".

De waarde van al die postzegels staat weliswaar vermeld in catalogi maar blijkt in de praktijk bij verkoop toch heel wat minder te zijn. De vereniging krijgt regelmatig verzamelingen van overleden personen aangeboden. "Verkopen aan een handelaar valt vaak tegen", weet Potterss "Mensen kunnen die verzameling van opa ook inbrengen op onze jaarlijkse veiling of proberen te verkopen tijdens onze maandelijkse beurzen. Het aanbod is echter groot; verzamelaars kunnen nu goedkoop kopen".

De jubileumtentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 14 april van 13.00 tot 16.00 uur in Wielstaete aan de Van Kijfhoekstraat 146 in H.I.Ambacht. Burgemeester Jan Heijkoop huldigt een aantal jubilarissen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 april.

Meer berichten