Tot zijn verrassing werd Math Osseforth uitgenodigd in Rome en sprak hij met de vroegere Paus over zijn boek.
Tot zijn verrassing werd Math Osseforth uitgenodigd in Rome en sprak hij met de vroegere Paus over zijn boek.

Op bezoek bij Paus Benedictus XVI

Ambachter Math Osseforth vroeg beleefd of de emeritus Paus Benedictus XVI geïnteresseerd zou zijn in zijn proefschrift over Augustinus. Tot zijn verrassing werd hij uitgenodigd in Rome en sprak hij met de vroegere Paus over zijn boek.

H.I.Ambacht - Na zeven jaar studie en onderzoek promoveerde Math Osseforth vorig jaar juni op het boek De Belijdenissen van Augustinus. Dat boek is een aansporing tot bekering en uit Math's onderzoek blijkt dat vriendschap daarbij een sleutelrol speelt. "Augustinus presenteert vriendschap als een illustratie van de na te streven wijze van interactie tussen christenen, en tussen christenen en God. Hoe meer vaste eigenschappen vriendschap vertoont, hoe bestendiger, beter, de vriendschap wordt. Als dan ook nog Gods liefde daarbij komt, wordt gewone vriendschap broederschap. Daarover schreef ik een boek".

Math wist dat de vroegere paus zelf ook is gepromoveerd op Augustinus. In oktober schreef hij een brief aan aartsbisschop Georg Gänswein, de persoonlijke secretaris van de vroegere Paus met de vraag of Jozef Ratzinger geïnteresseerd zou zijn in zijn boek. Math: "Mijn boek stond inmiddels al op de plank in de Vaticaanse bibliotheek, maar hem dat boek persoonlijk aanbieden is toch een stap verder. In februari kreeg ik een telefoontje dat ik op 6 maart welkom was. Ik ging er vanuit dat het een audiëntie zou zijn met meerdere mensen maar toen ik aankwam begroette de Zwitserse garde mij met: 'Ah, u bent de gast van de Paus!' (il hospite del Papa). Een limousine bracht mij naar zijn huis; de Paus bleek een afspraak met mij alleen te hebben". Math vertelt hoe zijn knieën knikten, toen de gardist hem voor de deur afzette. "Wat ging ik zeggen? Hoe ging ik hem aanspreken? Mocht ik hem een hand geven? Diep ademhalend ging ik naar binnen. Na even wachten kwamen de Paus en monseigneur Gänswein binnen en kreeg ik een hand". Wat volgde was een persoonlijk gesprek over Augustinus en Maths boek. "We spraken over amicitia, amor, en over Augustinus 'den man mit der Zeit kennenlernt'. De Paus stelde me persoonlijke vragen, en moest lachen toen ik hem vertelde dat promoveren altijd een droom geweest was voor na mijn pensioen, als ik eindelijk tijd zou hebben; 'Zeit hat man ja nie!'. De Paus bleek een aardige, meelevende en geïnteresseerde man en van het gesprek met hem ga ik geen seconde vergeten. Eigenlijk kan ik amper geloven dat we met elkaar hebben gesproken in zijn huiskamer, dat we elkaar vriendschappelijk de hand hebben gegeven en ik mijn boek heb overhandigd. En Jozef Ratzinger, Paus Benedictus XVI, gaf mij zijn zegen".

Meer berichten