De vijf jubilarissen kregen een oorkonde en speldje van de KCZB uitgereikt.
De vijf jubilarissen kregen een oorkonde en speldje van de KCZB uitgereikt.

Jubilarissen gehuldigd bij Chr. Mannenkoor Excelsior

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Christelijk Mannenkoor Excelsior zijn vorige week vijf jubilarissen gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap van het koor. Ze kregen bloemen, een oorkonde en speldje van de KCZB uitgereikt uit handen van voorzitter Theus Hoogvliet.

H.I.Ambacht - Een unieke jubilaris is Cees Biesbroek. Hij is de zoon van een van de oprichters van het in 1929 opgerichte koor en werd al op zeer jonge leeftijd door zijn vader lid van Excelsior gemaakt en inmiddels 65 jaar lid. Zoals hij in navolging van zijn vader koorzanger werd, werd hij ook in navolging van zijn vader klompenmaker. In Ambacht was de naam Biesbroek onlosmakelijk verbonden met klompen maken. Siem Valk is 55 jaar koorlid van Excelsior. Hij was in die jaren altijd één van de vrijwilligers bij het ophalen van oud papier en heeft zich in het verleden ook ingezet bij de bazaars die het koor organiseerde. Zierus de Snoo is 25 jaar koorlid van Excelsior. Hij heeft 10 jaar lang de bestuursfunctie van muziekcoördinator vervuld. Daarnaast is ook hij al jarenlang één van de oud papierophalers. Leen van 't Zelfde is 40 jaar koorlid van Excelsior en eén van de trouwste bezoekers van de wekelijkse repetities op donderdagavond. Hij heeft zich jarenlang ingezet bij tal van nevenactiviteiten van het koor. Ook Piet Karelse is 40 jaarlid van het koor. Hij is binnen het bestuur jarenlang secretaris en later penningmeester geweest.

Meer berichten