De mannen zijn aan het werk aan het theatertje. Trees Dammers staat half achter de machine.
De mannen zijn aan het werk aan het theatertje. Trees Dammers staat half achter de machine.

Het weer zit tegen, vertraging loopt op

Er hangt nog een bordje 'Verboden toegang' aan het hek. Maar daarachter zijn de gebouwen van het nieuwe Jeugdspeelpark zichtbaar. Grote hopen grond geven aan waar en hoe het terrein moet worden omgevormd tot een spannend speelterrein. De weergoden zijn de inrichting daarvan echter niet gunstig gezind.

H.I.Ambacht - Beheerster Trees Dammers wordt er soms moedeloos van. "Eind december zijn we verhuisd", vertelt ze. "Het gebouw was toen bewoonbaar. De dieren zijn mee verhuisd. De kleine dieren zitten in het hoofdgebouw. Grotere dieren als schapen, geiten en varkentje zijn ondergebracht in de doorloopstal, die ook gereed is. Rond de stal zijn inmiddels weitjes met omheiningen uitgezet. Het wachten is nu op voldoende warm weer om gras te kunnen zaaien". Naast het hoofdgebouw en de doorloopstal zijn er op het terrein ook een werkplaats en een hooimijt verrezen en is er een paardenbak aangelegd.

De vorstperiode en de hevige regenval van de afgelopen periode hebben de kleigrond van het Jeugdspeelpark voorshands wel veranderd in een grote modderpoel. Tussen die modderhopen is een deel van de mee verhuisde speeltoestellen inmiddels geplaatst. Een ander deel ligt nog opgeslagen rondom het hoofdgebouw. Door de toestand van het terrein kan de leverancier van de speeltoestellen niet met zijn materieel verder het terrein op, zonder in de modder weg te zakken. Trees baalt, ze wil dóór. Enthousiast vertelt ze hoe die modderhopen veranderen in spannende speelheuvels, een waterpartij met een speeleiland en picknickplaatsjes. "Zolang de speeltoestellen niet zijn geplaatst, kunnen we echter niet verder met de aanleg van de halfverharde paadjes en de aanleg van het terras", legt ze uit. "En pas als dat gedaan is, kunnen we het gras inzaaien en andere beplanting planten." Ze hoopt dan ook van harte op beter weer, zodat in juni de deuren open kunnen. In de tussentijd doen vrijwilligers en leveranciers wat ze kunnen. Er wordt geverfd en getimmerd en gebouwd aan het kleine halfronde theatertje. Het zorggebouw, dat ook op het terrein staat is inmiddels opgeleverd. Cliënten van zorgorganisatie Syndion vinden daar vanaf april dagbesteding.

Ondanks de tegenslag van het weer is Trees er wel trots op dat alle gebouwen er staan binnen, het met de gemeente afgesproken, budget. "Daarnaast hebben we zelf geld bij elkaar gebracht door flinke bijdragen van het Oranjefond, het VSB-fonds, het NGSK-fonds, Florensis, bijdragen van serviceclubs en bijdragen in natura van Ambachtse bedrijven. Dankzij een bijdrage van het CAI-fonds hebben we zonnepanelen, een warmtepomp en krijgen we een sedumdak".

Meer berichten